50.20 Forbrugsartikler: Skærpede kvalitetskrav

06. oktober 2015
SKI og projektgruppen er i gang med udbudsmaterialet på den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler. Aftalen kommer til at indeholde et bredt sortiment, der dækker de fleste kommunale brugeres behov for forbrugsartikler.

Udbudsmaterialet for den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler tilgodeser kommunernes ønske om at skærpe kvalitetskravene til produkterne. Vi forventer at åbne for høringen af udbudsmaterialet umiddelbart efter efterårsferien. 

Den kommunalt forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler er et genudbud af området forbrugsartikler, der samler de nuværende forpligtende aftaler på området i én aftale. Vi er i samarbejde med projektgruppen ved at udarbejde og tilpasse udbudsmaterialet, så genudbuddet tilgodeser kommunernes ønske om at skærpe kvalitetskravene til produkterne.

Fokus på kvalitet og kommunernes faktiske behov

Projektgruppen har et ønske om at evaluere kvaliteten på en række af de produkter, som tilbudsgiverne byder ind med. Derfor arbejder vi på at gennemføre kvalitetsevaluering som en del af tilbudsevalueringen. 

Målsætningen med et øget fokus på kvalitet er at højne compliance på aftalen

Målsætningen med et øget fokus på kvalitet er at højne compliance på aftalen. I SKI forventer vi, at et større fokus på kvalitet resulterer i et udbudsdesign, hvor kvalitet og pris vægtes lige højt.

Projektgruppen har ligeledes haft fokus på, at sortimentet på aftalen bliver tilpasset, så det i videst mulig omfang dækker behovet for forbrugsartikler i kommunerne. Derfor har vi bl.a. matchet en række kommuners faktiske indkøb på området med tilbudslisten.

Bredt sortiment

Vi forventer, at sortimentet på den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler kommer til at indeholde ca. 1800 unikke varelinjer inden for hovedproduktgrupperne: 

 • Kemi (rengøringsprodukter)
 • Rengøringsrekvisitter
 • Rengøringsvogne
 • Handsker
 • Værnemidler
 • Poser og sække
 • Aftørrings- og lejepapir
 • Personlig pleje og hygiejne
 • Engangsservice og borddækning
 • Fødevareemballage
 • Maskiner (støvsugere)
 • Dosseringsanlæg og dispensere

Krav til produkterne

For at sikre kvaliteten af produkterne i sortimentet stiller vi krav til produkterne på flere niveauer. Det betyder, at der både stilles generelle krav, der gælder på et overordnet niveau, men også nogle mere produktspecifikke krav. 

Det er bl.a. specifikke mindstekrav til de produkter, der kan medføre en vis miljøpåvirkning fx i forhold til indholdsstoffer.

I forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud vil der inden for de relevante hovedproduktgrupper blive gennemført en kontrol af rammerecepturerne på de tilbudte produkter. Rammerecepturen angiver forholdet mellem ingredienserne i produktet, og kontrollen skal sikre, at de tilbudte produkter ikke indeholder indholdsstoffer, som er i strid med de krav, der er stillet til produkterne. Selve kontrollen gennemføres af en ekstern kemiker.

Projektgruppen

Udbudsarbejdet sker i tæt samarbejde med en projektgruppe, der udover udbudskyndige fagfolk består af rengøringsledere, hygiejnesygeplejesker og køkkenpersonale mv., der bidrager med deres særlige viden på området i forhold til krav og sortiment

Projektgruppen består af repræsentanter fra: 

 • Helsingør Kommune, Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune (IN: Indkøbsfællesskabet Nordsjælland)
 • Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Faxe Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (JyskFællesIndkøb)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Horsens Kommune (Indkøbsfællesskabet HHO)
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune
 • Tårnby Kommune

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer, at udbudsmaterialet vil være klar til at blive sendt i kommunal høring umiddelbart efter efterårsferien. Det vil ske via SKI’s udbudssystem ETHICS, hvor det vil være muligt at læse, kommentere og stille spørgsmål til materialet.

Tilslutningsperioden forventes at åbne medio november 2015. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, har du mulighed for at anvende den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler, når den træder i kraft.

Aftalen forventes at træde i kraft i april 2016. 

Vi udsender yderligere information om høring og tilslutning på et senere tidspunkt. Se seneste nyt om 50.20 Forbrugsartikler på ski.dk.​