50.20 Forbrugsartikler: Nu kan du købe ind

50.20 Forbrugsartikler: Nu kan du købe ind

08. juli 2016
Den forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler er trådt i kraft, og de tilsluttede kunder kan begynde at bestille varer via aftalen. Vejledninger, der hjælper i gang med at bruge aftalen, er tilgængelige på ski.dk.

Den 30. maj 2016 modtog SKI en klage over tildelingen på 50.20 Forbrugsartikler. Den 28. juni 2016 afgjorde klagenævnet, at klagen ikke får opsættende virkning, og klager valgte herefter at trække klagen tilbage. Vi har efterfølgende underskrevet kontrakten med Abena A/S, og de 80 kommuner og 11 øvrige offentlige organisationer, der har tilsluttet sig aftalen, kan nu købe ind på den.

Hjælp til at købe ind på aftalen

For at hjælpe din organisation i gang, har vi skrevet en vejledning, der tager dig igennem den praktiske anvendelse af aftalen. Her kan du bl.a. læse, hvordan du køber ind på aftalen, og hvilke leveringsmuligheder du har, ligesom du kan orientere dig om din undersøgelsespligt. Vejledningen er tilgængelig via aftalesiden på ski.dk. Her finder du også øvrig relevant information om aftalen.

På ski.dk finder du desuden konverteringslister, der kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilke produkter på den nye aftale, der kan erstatte de varer, du anvender i dag. Vær opmærksom på, at listerne først er synlige, når du er logget på ski.dk.

Sådan bestiller du forbrugsartikler

Er din organisation tilsluttet aftalen, kan du bestille forbrugsartikler:

  • Pr. e-mail
  • Pr. telefon
  • Via en webshop på leverandørens hjemmeside
  • Via dit e-handelssystem, når du har hentet e-kataloget over i dit system. 

Kontaktinformationer til Abena og e-kataloget finder du via aftalesiden på ski.dk.

Ikke-kommunale organisationer kan fortsat tilslutte sig 

Aftalen er åben for, at ikke-kommunale offentlige organisationer kan tilslutte sig, efter den er sat i drift.

Så har du behov for at købe diverse forbrugsartikler, men er din organisation er ikke tilsluttet aftalen, kan du stadig få mulighed for at købe ind på den. Det gør du ved at tilslutte din organisation. Hvis du er i tvivl om hvordan, er du velkommen til at kontakte SKI.

Mere information om aftalen

Du kan læse mere om aftalen på ski.dk og finde relevante aftaledokumenter via aftalesiden.​

​​​​