50.20 Forbrugsartikler: Der er åbent for høring

04. november 2015
SKI har åbnet for høring af den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler. Det betyder, at du kan se og kommentere det foreløbige udbudsmateriale frem til og med den 25. november 2015.

Udbudsmaterialet til den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler er nu tilgængeligt i SKI’s udbudssystem ETHICS. Det betyder, at du har mulighed for at læse og kommentere materialet, inden der lægges sidste hånd på det. ​Aftalen indeholder et bredt sortiment, der dækker de fleste kommunale brugeres behov for forbrugsartikler.​Tilslutning forventes at ligge i perioden fra den 27. november 2015 til og med den 18. december 2015.  

Adgang til udbudsmaterialet

Du kan få adgang til udbudsmaterialet via SKI’s udbudssystem ETHICS.

Materialet omfatter følgende:

 • Aftalevilkår
 • Bilag II - Leverandørens rapportering til SKI
 • ​Bilag III - Opdatering af sortiment 
 • Bilag IV - Regulering af priser
 • Bilag V - CSR
 • Bilag VI - E-handel og webshop 
 • Bilag VII - Rammeaftale 
 • Bilag VII.A - Kravspecifikation
 • Bilag VII.B - Sortimentsliste 
 • ​Udbudsbetingelser 
 • Tilslutningsaftale
 • Minivejledning til udbudsmaterialet
 • Skabelon til brug for kommentering af udbudsmaterialet

Vi har udarbejdet en skabelon, der skal bruges, når du kommenterer eller stiller spørgsmål til udbuddet i forbindelse med høringen. Skabelonen findes sammen med udbudsmaterialet i ETHICS

Vær opmærksom på, at kommentarer til bilag VII.A - Kravsspecifikation og bilag VII.B – Sortimentsliste skal ske direkte i dokumentet. Se hvordan i bilaget. 

Det er muligt at kommentere udbudsmaterialet frem til og med den 25. november 2015, hvor høringsperioden udløber.

​Om aftalen 

Den kommende forpligtende aftale 50.20 Forbrugsartikler er et genudbud af området forbrugsartikler, der samler de nuværende forpligtende aftaler på området i én aftale. Det betyder, at din kommune på den kommende aftale vil kunne købe forbrugsartikler ét sted og vælge mellem et bredt sortiment, der kommer til at indeholde ca. 1800 unikke varelinjer inden for hovedproduktgrupperne: 

 • ​Kemi (rengøringsprodukter)
 • Rengøringsrekvisitter
 • Rengøringsvogne
 • Handsker
 • Poser og sække
 • Aftørrings- og lejepapir
 • Personlig pleje og hygiejne
 • Engangsservice og borddækning
 • Fødevareemballage
 • Maskiner (støvsugere)
 • Værnemidler
 • Doseringsanlæg og dispensere

Kvalitetskrav til produkterne

Projektgruppen har haft fokus på, at sortimentet på aftalen og produkternes kvalitet i videst muligt omfang skal dække kommunernes behov for forbrugsartikler. 

For at sikre kvaliteten af produkterne i sortimentet stiller vi krav til produkterne på flere niveauer. Det betyder, at der både stilles generelle krav, der gælder på et overordnet niveau, men også nogle mere produktspecifikke krav. Det er bl.a. specifikke mindstekrav til de produkter, der kan medføre en vis miljøpåvirkning fx i forhold til indholdsstoffer.

Projektgruppen har ønsket, at kvalitetsevaluering af en række produkter bliver en del af tilbudsevalueringen. Her vil fagpersoner fra projektgruppen være med til at sikre, at produkterne bliver vurderet ud fra en faglig betragtning. 

Projektgruppen

For at sikre kvaliteten af produkterne på aftalen vil fagpersoner deltage i kvalitetsevalueringen af de tilbudte produkter​

Udbudsarbejdet sker i tæt samarbejde med en projektgruppe, der udover udbudskyndige fagfolk består af rengøringsledere, hygiejnesygeplejesker og køkkenpersonale mv., der bidrager med deres særlige viden på området i forhold til krav og sortiment.

Projektgruppen består af repræsentanter fra: 

 • Helsingør Kommune, Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune, Hørsholm Kommune (IN: Indkøbsfællesskabet Nordsjælland)
 • Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum)
 • Faxe Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Stevns Kommune og Solrød Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland)
 • Vesthimmerlands Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Aalborg Kommune (Aalborg Modellen)
 • Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Skive Kommune (JyskFællesIndkøb)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Horsens Kommune (Indkøbsfællesskabet HHO)
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Assens Kommune
 • Københavns Kommune
 • Tårnby Kommune

​Tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer, at tilslutningen til aftalen kommer til at ligge i perioden fra den 27. november 2015 til og med den 18. december 2015. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i tilslutningsperioden, har du mulighed for at bruge aftalen, når den træder i kraft i april 2016. Vi udsender yderligere information om tilslutning på et senere tidspunkt. 

Følg med i seneste nyt om 50.20 Forbrugsartikler​ på ski.dk.​​​​​​​​​​​​