17.13 Management-konsulentydelser: Delaftale 1 og 2 er trådt i kraft

17.13 Management-konsulentydelser: Delaftale 1 og 2 er trådt i kraft

18. april 2016
Den 1. april 2016 trådte to ud af tre delaftaler på den frivillige aftale 17.13 Managementkonsulentydelser i kraft. Aftalen, der er et genudbud af den nuværende aftale på området, er én ud af tre aftaler på SKI’s palet af managementaftaler.

Du kan bruge den frivillige aftale 17.13 Managementkonsulentydelser, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører det løsningsforslag, de er kommet med. Det betyder, at det dermed også er leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 

De to delaftaler, der er trådt i kraft, er:

Der blev indgivet en klage på delaftale 3 ”Analyser/evalueringer” i stand still-perioden. Klagenævnet for Udbud har afgjort, at klagen ikke får opsættende virkning, hvorfor vi har igangsat underskrivelse af kontrakterne. Delaftalen aftalen træder hermed i kraft.

17.13 Managementkonsulentydelser er et genudbud af den nuværende aftale på området. Den nye aftale omfatter dog ikke konsulentydelser inden for systemer og styring samt human resources. Har du brug for konsulenter inden for disse områder, kan du anvende vores frivillige aftale 17.11 Managementsupport eller 17.10 Managementkonsulentbistand.

Læs mere om 17.13 Managementkonsulentydelser på aftalesiden ski.dk​.

Paletten af rammeaftaler inden for managementkonsulenter

Inden for området managementkonsulenter tilbyder vi følgende aftaler:

  • 17.10 Managementkonsulentbistand
  • 17.11 Managementsupport 
  • 17.13 Managementkonsulentydelser

Mens ydelserne på aftalerne læner sig tæt op af hinanden, adskiller de sig fra hinanden på den måde, hvorpå du foretager din tildeling, mht. instruktionsbeføjelsen, løsningforslaget samt på, om prisen er fast eller efter medgået tid. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​