09.01 Fødevarer og engangsartikler: Tre leverandører vinder aftalen

09.01 Fødevarer og engangsartikler: Tre leverandører vinder aftalen

17. juni 2016
De vindende leverandører er fundet. Aftalens sortimentet sikrer kundernes behov for både konventionelle og økologiske varer samt sæsonvarer. SKI forventer, at aftalen træder i kraft primo juli 2016.

Vinderne af den frivillige aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler er Catering Engros, Dansk Cater og Hørkram Foodservice. 

Aftalen vedrører køb af fødevarer og engangsartikler og er særligt målrettet offentlige indkøbere, der har behov for at købe fødevarer og engangsartikler til både store og mindre køkkener samt kantiner.

Kort om aftalen

Rammeaftalen er et genudbud af den eksisterende rammeaftale på området, der udløber den 30. juni 2016. Aftalen tilbyder et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler.

Der kan købes varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Grønt
 • Frugt
 • Snitgrønt og frugt
 • Frugt og grønt frost
 • Brød og kager
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Fisk
 • Fødevareemballage
 • Engangsartikler

En stor referencegruppe bestående af kundernes indkøbs- og udbudsansvarlige samt køkkenfagligt personale bistået af faglige specialister fra Københavns Madhus og Madkulturen under projekt ’Kloge fødevareindkøb’ har deltaget i udarbejdelsen af aftalens bestemmelser og varesortiment. Der er i rammeaftalen taget højde for kundernes behov mht. sæsonvarer og ønsker til både konventionelle og økologiske varer. 

Sådan køber du ind på aftalen

Tildelingen på aftalen bliver efter en af følgende muligheder: Direkte tildeling, periodekøbsaftale med en fast leverandør eller miniudbud, hvor du genåbner konkurrencen.

De tre leverandører er blevet tildelt på baggrund af tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det er blandt disse tre leverandører, at du skal foretage din tildeling, når du køber ind på aftalen.

Hjælp til indkøb

SKI og aftalens referencegruppe udarbejder inden aftalestart informationsmateriale samt tildelingsværktøj, der kan hjælpe brugerne med at købe ind på aftalen.

SKI afholder desuden workshops tre forskellige steder i landet om brugen af vores aftaler i køkkener og kantiner. Her kan du høre mere om den nye fødevareaftale.

Yderligere information

Rammeaftalen er nu i stand still-periode og forventes at træde i kraft primo juli 2016.

Du kan følge udbuddet på vores hjemmeside.​​​​​