09.01 Fødevarer og engangsartikler: Overgår til udbud med forhandling

09.01 Fødevarer og engangsartikler: Overgår til udbud med forhandling

03. maj 2016
Den kommende frivillige aftale på fødevarer og engangsartikler overgår til udbud med forhandling. Det betyder, at de prækvalificerede tilbudsgivere kan revidere deres tilbud. Den nye tilbudsfrist er den 9. maj 2016 kl. 13.00.

​​Vi har modtaget tilbud fra tre ud af de fire prækvalificerede tilbudsgivere på den frivillige aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler. En gennemgang af de indkomne tilbud viser desværre, at ingen af de indkomne tilbud lever fuldt op til de krav, der fremgår at udbudsmaterialet. Vi har derfor ikke mulighed for at tildele aftalen til nogen af tilbudsgiverne.

Som følge heraf overgår udbuddet, i henhold til udbudsloven, til ”udbud med forhandling”. Det betyder, at de prækvalificerede tilbudsgivere får mulighed for at revidere deres tilbud.

Tidsplanen

De prækvalificerede tilbudsgivere har til og med den 9. maj 2016. kl. 13.00 til at sende deres reviderede tilbud til SKI.

Vi forventer at kunne tildele primo juni 2016, og at aftalen træder i kraft primo juli 2016.

Yderligere information

Du kan læse mere om udbuddet på vores hjemmeside.