Kundeservice

SKI kundeservice

SKI kundeservice

T . 33 42 70 00

Direktionen

Signe Lynggaard Madsen

Signe Lynggaard Madsen

Adm. direktør

E - slm@ski.dk

T . 33 42 70 00

Ledelsessekretariatet

Anders Stribolt

Anders Stribolt

Vicedirektør

E - as@ski.dk

T . 61 15 34 14

Trine Høgh

Trine Høgh

Direktionssekretær (orlov)

E - th@ski.dk

T . 50 41 43 96

Sanne Maahr

Sanne Maahr

Sekretær for administrerende direktør

E - sma@ski.dk

T . 20 85 51 93

Anna Sophie Wiese

Anna Sophie Wiese

Direktionssekretær

E - aw@ski.dk

T . 20 85 11 08

Kommunikation

Anita Santarelli

Anita Santarelli

Kommunikationschef

E - ani@ski.dk

T . 20 55 00 71

Marlene Karlshøj Fly

Marlene Karlshøj Fly

Kommunikationskonsulent

E - mkf@ski.dk

T . 20 20 12 98

Henriette Marthendal

Henriette Marthendal

Kommunikationskonsulent

E - hm@ski.dk

T . 24 27 04 47

Maria Werner

Maria Werner

Kommunikationskonsulent

E - mw@ski.dk

T . 40 82 57 90

Tina Schou-Olssen

Tina Schou-Olssen

Marketingkonsulent

E - tso@ski.dk

T . 51 46 26 11

Karina Branner Tegtmeier

Karina Branner Tegtmeier

Kommunikationskonsulent

E - kto@ski.dk

T . 26 84 66 20

Mathilde Due Ørskov

Mathilde Due Ørskov

Kommunikationskonsulent

E - mdo@ski.dk

T . 25 39 18 48

Benedicte Lønstrup Nygaard

Benedicte Lønstrup Nygaard

Studentermedhjælp

E - bln@ski.dk

T . 33 42 70 00

Angelica Petersen

Angelica Petersen

Kommunikationskonsulent

E - ap@ski.dk

T . 26 27 25 42

Stine Camilla Jensen

Stine Camilla Jensen

Kommunikationskonsulent

E - scj@ski.dk

T . 20 96 42 93

Kunde- og leverandørservice (KLS)

Rasmus Lund Kongsgaard

Rasmus Lund Kongsgaard

Markedsdirektør

E - rlk@ski.dk

T . 21 27 01 52

Christina Schnell Madsen

Christina Schnell Madsen

Projektchef

E - csm@ski.dk

T . 26 81 00 66

Kundeservice og reception (KLS)

Camilla Krogh Holgersen

Camilla Krogh Holgersen

Receptionist/ Kundeservicekonsulent

E - cah@ski.dk

T . 33 42 70 02

Rolf Philip Eriksen-Bisgaard

Rolf Philip Eriksen-Bisgaard

Kundeservicekonsulent og facility manager

E - reb@ski.dk

T . 33 42 70 01

Martin Thor Eriksen-Bisgaard

Martin Thor Eriksen-Bisgaard

Kundeservicekonsulent og facility manager

E - MTE@ski.dk

T . 33 42 70 01

Team kontraktstyring (KLS)

Anders Lisby Madsen

Anders Lisby Madsen

Kontraktstyringschef

E - alm@ski.dk

T . 22 14 36 45

Gudrun Klint

Gudrun Klint

Kontraktstyringschef

E - gk@ski.dk

T . 21 62 08 82

Rikke Eistrøm Rahimic

Rikke Eistrøm Rahimic

Kontraktansvarlig

E - rer@ski.dk

T . 22 85 01 32

Gitte Houby Nielsen

Gitte Houby Nielsen

Koordinator

E - ghn@ski.dk

T . 21 22 25 25

Charlotte Valdorf

Charlotte Valdorf

Kontraktansvarlig

E - cva@ski.dk

T . 40 85 64 90

Dennis Palmqvist

Dennis Palmqvist

Kontraktansvarlig

E - dp@ski.dk

T . 22 19 07 22

Casper Lyng Lundager

Casper Lyng Lundager

Kontraktansvarlig

E - cal@ski.dk

T . 25 23 03 89

Susanne Hjertholm

Susanne Hjertholm

Kontraktansvarlig

E - sh@ski.dk

T . 20 92 95 36

Anja Hyltoft Lodberg

Anja Hyltoft Lodberg

Kontraktansvarlig

E - alo@ski.dk

T . 20 85 29 16

Sisse Thorsbjerg

Sisse Thorsbjerg

Kontraktansvarlig

E - sth@ski.dk

T . 40 35 76 82

Caroline Volf

Caroline Volf

Kontraktansvarlig

E - cv@ski.dk

T . 25 59 51 93

Emilie Lisby Jensen

Emilie Lisby Jensen

Studentermedhjælp

E - elj@ski.dk

T . 33 42 70 00

Brian Kanø

Brian Kanø

Kontraktansvarlig

E - bk@ski.dk

T . 27 53 12 04

Charlotte Støckel

Charlotte Støckel

Kontraktansvarlig

E - chs@ski.dk

T . 20 69 08 94

Team aftalejura (KLS)

Martin Møller Grønbæk

Martin Møller Grønbæk

Chef for Aftalejura

E - mmg@ski.dk

T . 22 17 26 64

Anne Krejberg

Anne Krejberg

Kontraktjurist

E - ak@ski.dk

T . 22 43 14 03

Jacob Lolch Pedersen

Jacob Lolch Pedersen

Kontraktjurist

E - jlp@ski.dk

T . 29 17 69 68

Udbud og jura

Christian Lunding

Christian Lunding

Udbudsdirektør

E - cl@ski.dk

T . 20 37 60 92

Sandra Rieck

Sandra Rieck

Projektkoordinator

E - sar@ski.dk

T . 20 81 01 79

Team forpligtende aftaler (Udbud og jura)

Thomas Ginnerup-Nielsen

Thomas Ginnerup-Nielsen

Teamleder

E - tgn@ski.dk

T . 61 67 54 23

Alicja Christiansen

Alicja Christiansen

Udbudskonsulent

E - ac@ski.dk

T . 41 19 71 93

Anja Hartmann Lind Olsen

Anja Hartmann Lind Olsen

Udbudskonsulent

E - ano@ski.dk

T . 25 14 47 53

Merima Omerbegovic

Merima Omerbegovic

Udbudskonsulent

E - meo@ski.dk

T . 50 52 55 14

Kirsten Høg Hermansen

Kirsten Høg Hermansen

Udbudskonsulent

E - kh@ski.dk

T . 22 41 31 35

Anders Münter

Anders Münter

Udbudskonsulent

E - am@ski.dk

T . 29 41 25 15

Kenneth Qvistgaard

Kenneth Qvistgaard

Udbudskonsulent

E - kq@ski.dk

T . 29 17 70 49

Susanne Taarnehøj

Susanne Taarnehøj

Udbudskonsulent

E - st@ski.dk

T . 51 72 31 55

Team it og tele (Udbud og jura)

Zannie Finderup

Zannie Finderup

Teamleder

E - zf@ski.dk

T . 21 62 08 70

Britta Sørensen

Britta Sørensen

Udbudskonsulent

E - brs@ski.dk

T . 51 51 61 34

Henrik Thøger Nielsen

Henrik Thøger Nielsen

Udbudskonsulent

E - htn@ski.dk

T . 41 12 40 94

Christoffer Bangild

Christoffer Bangild

Udbudskonsulent

E - cb@ski.dk

T . 42 30 13 18

Berit Bünger Torp

Berit Bünger Torp

Udbudskonsulent

E - bbt@ski.dk

T . 20 85 56 45

Martin Jensen

Martin Jensen

Udbudskonsulent

E - mje@ski.dk

T . 60 12 40 14

Alexander Aastradsen

Alexander Aastradsen

Student

E - ala@ski.dk

T . 33 42 70 00

Charlotte Andersen Kovacs

Charlotte Andersen Kovacs

Udbudskonsulent

E - cha@ski.dk

T . 20 80 79 96

Team varer og tjenester (Udbud og jura)

Niels Munch

Niels Munch

Teamleder

E - nmu@ski.dk

T . 40 49 16 06

Henrik Østergaard

Henrik Østergaard

Udbudskonsulent

E - heo@ski.dk

T . 51 71 76 49

Preben Svenstrup

Preben Svenstrup

Konsulent

E - psv@ski.dk

T . 51 77 93 71

Michelle Offersen

Michelle Offersen

Udbudskonsulent

E - mo@ski.dk

T . 51 88 60 68

Christina June Jensen

Christina June Jensen

Udbudskonsulent

E - cjj@ski.dk

T . 20 70 49 08

Maiken Empacher

Maiken Empacher

Udbudskonsulent

E - mem@ski.dk

T . 21 78 98 55

Tanja Haas

Tanja Haas

Udbudskonsulent

E - tah@ski.dk

T . 20 85 14 33

Jura og CSR (Udbud og jura)

Peter Moesgaard Kring

Peter Moesgaard Kring

Chef for Jura og CSR

E - pmk@ski.dk

T . 29 35 98 60

Michael Hamer

Michael Hamer

Udbudsjurist

E - mha@ski.dk

T . 40 29 61 35

Lars Hedegaard Gantriis

Lars Hedegaard Gantriis

Udbudsjurist

E - lhg@ski.dk

T . 40 12 93 15

Katrine Pape Huldahl

Katrine Pape Huldahl

Udbudsjurist

E - kph@ski.dk

T . 26 39 94 60

Esben Ring-Alstrup

Esben Ring-Alstrup

Udbudsjurist

E - era@ski.dk

T . 29 27 75 30

Jacob Nistrup Berg

Jacob Nistrup Berg

Udbudsjurist

E - jnb@ski.dk

T . 24 26 64 36

Nanna Bruun Christensen

Nanna Bruun Christensen

(barselsorlov) Udbudsjurist

E - nbc@ski.dk

T . 20 94 96 42

Michael Terkelsen

Michael Terkelsen

Udbudsjurist

E - mit@ski.dk

T . 28 30 84 60

Ninna Højer Jensen

Ninna Højer Jensen

Udbudsjurist

E - nhj@ski.dk

T . 20 94 96 42

Økonomi og analyse

Jonas Klinting

Jonas Klinting

Økonomidirektør

E - jok@ski.dk

T . 33 42 70 00

Ann-Kathrine Beck

Ann-Kathrine Beck

HR-ansvarlig

E - akb@ski.dk

T . 21 27 06 48

Bjarne Schmidt

Bjarne Schmidt

Business Controller

E - bs@ski.dk

T . 51 27 24 47

Casper Sorth

Casper Sorth

Driftscontroller

E - cas@ski.dk

T . 24 48 13 60

Charlotte Find

Charlotte Find

Indkøbsanalytiker

E - CFi@ski.dk

T . 51 71 41 96

William Fellows-Jensen

William Fellows-Jensen

Chefkonsulent

E - wf@ski.dk

T . 20 24 55 52

Mia Weiss Pedersen

Mia Weiss Pedersen

Økonomiassistent

E - mwp@ski.dk

T . 60 60 15 06

Katarina Kolodziej

Katarina Kolodziej

Servicemedarbejder

E - kak@ski.dk

T . 52 25 93 68

Anders Kaus

Anders Kaus

Financial Controller

E - aka@ski.dk

T . 28 29 84 83

Mathias Winther

Mathias Winther

Indkøbsanalytiker

E - mwi@ski.dk

T . 20 71 85 71

Ann-Britt Helmig Olsen

Ann-Britt Helmig Olsen

Økonomiassistent

E - aho@ski.dk

T . 22 45 87 97

Dorte Buch Holtze

Dorte Buch Holtze

Udviklingskonsulent

T . 29 72 07 42

Brian Berthou

Brian Berthou

Økonomichef

E - bbe@ski.dk

T . 24 20 88 05

Kamile Carkaci

Kamile Carkaci

Controller og forecaster

E - kca@ski.dk

T . 22 12 78 93

Kolalla Jawda Asaad

Kolalla Jawda Asaad

Servicemedarbejder

E - kja@ski.dk

T . 33 42 70 00

Vedrana Boskan

Vedrana Boskan

Projektsekretær

T . 22 20 05 16

Charlotte Vibe Seeberg

Charlotte Vibe Seeberg

Forretningsudvikler

E - cvs@ski.dk

T . 24 62 26 50

Annette Baes

Annette Baes

Økonomiassistent

E - ab@ski.dk

T . 22 96 23 25

Kundeteam (KLS)

Mickey Abben Johansen

Mickey Abben Johansen

Kundechef

E - maj@ski.dk

T . 40 23 41 17

Bjarne Jørgensen

Bjarne Jørgensen

Markedschef

E - bjj@ski.dk

T . 51 14 33 17

Henrik Hjorth Hansen

Henrik Hjorth Hansen

Chefkonsulent

E - hha@ski.dk

T . 25 32 85 53

Leon Johansen

Leon Johansen

It-forretningsudvikler

E - lkj@ski.dk

T . 40 60 70 50

Jens Hedegaard Madsen

Jens Hedegaard Madsen

Kundepartner

E - jhm@ski.dk

T . 40 55 38 63

Lars Grelck

Lars Grelck

Chefkonsulent

E - lgr@ski.dk

T . 23 43 55 75

Hanne Laumann

Hanne Laumann

Chefkonsulent

E - hla@ski.dk

T . 61 55 62 11

Arne Sahlberg

Arne Sahlberg

Kundeansvarlig

E - asa@ski.dk

T . 22 59 25 07

Tinna Krogh-Andersen

Tinna Krogh-Andersen

Chefkonsulent

E - tka@ski.dk

T . 51 17 42 25

Karsten Bo Nielsen

Karsten Bo Nielsen

Chefkonsulent

E - kbn@ski.dk

T . 22 46 54 60

Mette Løvenbalk Thygesen

Mette Løvenbalk Thygesen

Chefkonsulent

E - mlt@ski.dk

T . 20 72 80 62

Team e-handel og digitaleservices (KLS)

Søren Ingemann-Olsen

Søren Ingemann-Olsen

Chef for E-handel & Digitale Services

E - sol@ski.dk

T . 21 66 34 95

Anders Faxedahl

Anders Faxedahl

It-drifts og -sikkerhedskonsulent

E - af@ski.dk

T . 40 71 70 21

Bent Mentzler

Bent Mentzler

It-chefkonsulent

E - bem@ski.dk

T . 51 16 04 24

Michael Alskær Jensen

Michael Alskær Jensen

It-arkitekt

E - mcj@ski.dk

T . 51 17 13 55

Theis Poulsen

Theis Poulsen

It-udvikler

E - tpo@ski.dk

T . 21 32 56 21

Casper Haim Esmann

Casper Haim Esmann

It-supporter

E - che@ski.dk

T . 25 23 03 96

Mathias Mentzler

Mathias Mentzler

Studentermedhjælp

E - mm@ski.dk

T . 42 80 22 35

Sabrina Mistarz

Sabrina Mistarz

E-handelskoordinator

E - smi@ski.dk

T . 25 13 98 98

Peter Borg L. Andersen

Peter Borg L. Andersen

E-handelskoordinator

E - pbla@ski.dk

T . 22 21 73 61

Magnus Thor Bang Ahrensbach

Magnus Thor Bang Ahrensbach

It-konsulent

E - ma@ski.dk

T . 22 10 16 86

Martin Vibæk Nielsen

Martin Vibæk Nielsen

E-handelskoordinator

E - mvn@ski.dk

T . 20 69 57 05

Andreas Lindberg

Andreas Lindberg

IT-Supporterelev

E - anl@ski.dk

T . 50 10 51 11