50.96 Bleer

Bleer med bevilling til voksne og børn samt børnebleer uden bevilling.
Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. juli 2018
Udløbsdato
31. juli 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Aftalen 50.96 Bleer er en forpligtende aftale, og kan benyttes af de kommuner, der har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden.

De tilsluttede organisationer er forpligtet til at købe bleer og tilknyttede serviceydelser på den forpligtende aftale, når indkøbsbehovet kan opfyldes af sortimentet på aftalen.

Sortimentet omfatter seks delaftaler:

Brug af aftalen

​Under hver delaftale kan du læse mere om, hvordan du bruger aftalen, hvem der er leverandør og hvilket sortiment du kan købe ind på.

​Under hver delaftale kan du læse mere om, hvordan du bruger aftalen, hvem der er leverandør og hvilket sortiment du kan købe ind på.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Miljøcertificeringer (OEKO-TEX og Svanemærket) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Reducere mængden af sundhedsskadelige- og hormonforstyrrende stoffer både ved direkte kontakt med mennesker herunder børn og stoffer, der forurener luft, jord og vandmiljø (mål 3, delmål 3.9)
 • Sikre rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6)
 • Sikre bæredygtig brug af verdens have (mål 14, delmål 14.1 og 14.3) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Miljøcertificeringer (OEKO-TEX og Svanemærket) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Reducere mængden af sundhedsskadelige- og hormonforstyrrende stoffer både ved direkte kontakt med mennesker herunder børn og stoffer, der forurener luft, jord og vandmiljø (mål 3, delmål 3.9)
 • Sikre rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6)
 • Sikre bæredygtig brug af verdens have (mål 14, delmål 14.1 og 14.3) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Hvem kan bruge aftalen

 • Gentofte Kommune
 • Faxe Kommune
 • Kolding Kommune

Kontakt SKI