50.86 Biler

Personbiler, arbejdsbiler, andre køretøjer og operationel leasing
Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
18. december 2017
Udløbsdato
18. december 2027
Forlængelse
Ingen

50.86 Biler er en forpligtende aftale for kommunerne, men frivillig for SKI’s ikke-kommunale kunder. Det betyder, at kun de kommuner, der er tilsluttet aftalen kan bruge den, mens øvrige kunder kan bruge den efter behov.

Aftalen er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan købe køretøjer inden for kategorierne:

 • Personbiler
 • Arbejdsbiler
 • Andre køretøjer
 • Operationel leasing

Kategorierne er fordelt ud på de geografiske regioner i Danmark, så små og mellemstore lokale leverandører kan blive optaget i en geografisk region og derved byde ind på indkøb fra lokalområdet. Derudover er der løbende optagelse af tilbudsgivere i systemet.

Du kan se, om din kommune er tilsluttet længere nede på siden under ’Hvem kan bruge aftalen’.

Vær opmærksom på, at din kommune kan have undtaget sig en eller flere kategorier, ved tilslutningen. Du kan finde en oversigt under aftaledokumenter – kræver login på ski.dk.

Ønsker du at blive leverandør på aftalen, så læs mere herom under ’Brug af aftalen’ længere nede på siden.

Sortiment

SKI-KATALOGET

I det dynamiske indkøbssystem kan du selv kravspecificere dig til lige netop den bil, der opfylder behovet i din organisation. Mulighederne er kun begrænset af en række på forhånd fastsatte overordnede kategorier. Det er:

 • Personbiler
 • Arbejdsbiler
 • Andre køretøjer
 • Operationel leasing

Inden for kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer er det også muligt at købe ’miljøbiler’ fx biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv. Og du kan altid kravspecificere særlige krav til miljø f.eks POGI-krav.

Har du behov for aftaler om reservedele, reparation, service og eventuelle opbygninger mv. kan du også beskrive det i kravspecifikationen, når du gennemfører dit indkøb.

Kategorierne er fordelt ud på de geografiske regioner i Danmark for at motivere forhandlerne, herunder også små og mellemstore lokale leverandører til at byde ind på indkøb fra lokalområdet.

I det dynamiske indkøbssystem kan du selv kravspecificere dig til lige netop den bil, der opfylder behovet i din organisation. Mulighederne er kun begrænset af en række på forhånd fastsatte overordnede kategorier. Det er:

 • Personbiler
 • Arbejdsbiler
 • Andre køretøjer
 • Operationel leasing

Inden for kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer er det også muligt at købe ’miljøbiler’ fx biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv. Og du kan altid kravspecificere særlige krav til miljø f.eks POGI-krav.

Har du behov for aftaler om reservedele, reparation, service og eventuelle opbygninger mv. kan du også beskrive det i kravspecifikationen, når du gennemfører dit indkøb.

Kategorierne er fordelt ud på de geografiske regioner i Danmark for at motivere forhandlerne, herunder også små og mellemstore lokale leverandører til at byde ind på indkøb fra lokalområdet.

Brug af aftalen

Hvor gennemfører jeg mit indkøb?

Et konkret indkøb af biler sker gennem det dynamiske indkøbssystem i ETHICS. Du skal bruge knappen 'Køb på aftalen' ud fra overskriften ’Brug af aftalen’. Se ivørigt vejledning i videoen nedenfor.

OBS! For at få vist knappen, skal du være logget ind på ski.dk og have SKI-rollen AftaleDrift. Har du ikke tilstrækkelige rettigheder, skal du kontakte din brugeradministrator for at få det. 

Hvis du er tvivl om, hvem din brugeradministrator er. Så kan du slå det op, når du logger ind ved at vælge ”Hvem er min administrator” eller ved at klikke her, hvis du er logget ind.

Sådan gennemfører du dit indkøb trin for trin

Trin 1 – Indkøbsbehovet opstår
Trin 2 – Udarbejd materiale til det konkrete indkøb
Trin 3 – Opfordrer til at afgive tilbud / Offentliggør dit konkrete indkøb i systemet
Trin 4 – Tilbudsfase inkl. spørgsmål/svar fase
Trin 5 – Tilbudsevaluering
Trin 6 – Indhentelse af dokumentation
Trin 7 – Tildeling / underretning af resultat
Trin 8 – Indgåelse af leveringsaftale med vindende tilbudsgiver

Du finder en vejledning for processen, under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden.  Den tager dig mere i hånden for hvert enkelt trin og er også at finde inde i indkøbssystemet. Vær dog opmærksom på, at vejledningen på ski.dk kun er synlig, når du er logget ind.

Nedenstående video fører dig igennem et konkret indkøb i Ethics

Værktøjskasse med skabeloner kan bruges til dit indkøb

Vi har udarbejdet en værktøjskasse med skabeloner, der kan lette dit indkøb i systemet. Værktøjskassen består af skabeloner til følgende dokumenter:

 • Opfordringsskrivelse
 • Leveringsaftale
 • Kravspecifikationer
 • Tildeling- og afslagsbreve
 • Skabelon til brug for APV evaluering
 • Evalueringsrapport

Du er ikke forpligtet til at bruge dokumenterne. De er udelukkende ment som en hjælp. Læs evt. mere herom i vejledning – retningslinjer for kundens tildeling.

Du finder ’værktøjskassen’ under ’Aftaledokumenter’ og i det dynamiske indkøbssystem. Dokumenterne er kun synlige, når du er logget ind på ski.dk.

Sådan finder du din leverandør

Du finder en liste over de leverandører, der er optaget i systemet ved at logge ind i det dynamiske indkøbssystem. Først når du har gennemgået trin 1-7 ovenfor, ved du, hvem der skal levere biler til dig. Du finder en værktøjskasse med skabeloner, der kan benyttes til at foretage indkøbet inde i det dynamiske indkøbssystem eller længere nede på siden under ’aftaledokumenter’.

Værd at vide ved brug af aftalen

Ikke-kommunale kunder kan bruge systemet, som var det en af SKI’s frivillige aftaler.

For de tilsluttede kommuner fungerer det dynamiske indkøbssystem som en forpligtende aftale. Det betyder, at din kommune er forpligtet til at foretage dine indkøb af biler i systemet, hvis det er dækket ind af kategorierne.

Kommunale kunder, som ikke er tilsluttet ved idriftsættelsen af systemet, har mulighed for at tilslutte sig efter en karensperiode på 3 år fra idriftsættelsen. Information herom følger på senere tidspunkt.

Leverandør på aftalen

Hvis du ønsker at blive leverandør på aftalen, kan du finde hjælp til, hvordan du ansøger om optagelse og afgiver tilbud i et dynamisk indkøbssystem i videoerne herunder.

Hvor gennemfører jeg mit indkøb?

Et konkret indkøb af biler sker gennem det dynamiske indkøbssystem i ETHICS. Du skal bruge knappen 'Køb på aftalen' ud fra overskriften ’Brug af aftalen’. Se ivørigt vejledning i videoen nedenfor.

OBS! For at få vist knappen, skal du være logget ind på ski.dk og have SKI-rollen AftaleDrift. Har du ikke tilstrækkelige rettigheder, skal du kontakte din brugeradministrator for at få det. 

Hvis du er tvivl om, hvem din brugeradministrator er. Så kan du slå det op, når du logger ind ved at vælge ”Hvem er min administrator” eller ved at klikke her, hvis du er logget ind.

Sådan gennemfører du dit indkøb trin for trin

Trin 1 – Indkøbsbehovet opstår
Trin 2 – Udarbejd materiale til det konkrete indkøb
Trin 3 – Opfordrer til at afgive tilbud / Offentliggør dit konkrete indkøb i systemet
Trin 4 – Tilbudsfase inkl. spørgsmål/svar fase
Trin 5 – Tilbudsevaluering
Trin 6 – Indhentelse af dokumentation
Trin 7 – Tildeling / underretning af resultat
Trin 8 – Indgåelse af leveringsaftale med vindende tilbudsgiver

Du finder en vejledning for processen, under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden.  Den tager dig mere i hånden for hvert enkelt trin og er også at finde inde i indkøbssystemet. Vær dog opmærksom på, at vejledningen på ski.dk kun er synlig, når du er logget ind.

Nedenstående video fører dig igennem et konkret indkøb i Ethics

Værktøjskasse med skabeloner kan bruges til dit indkøb

Vi har udarbejdet en værktøjskasse med skabeloner, der kan lette dit indkøb i systemet. Værktøjskassen består af skabeloner til følgende dokumenter:

 • Opfordringsskrivelse
 • Leveringsaftale
 • Kravspecifikationer
 • Tildeling- og afslagsbreve
 • Skabelon til brug for APV evaluering
 • Evalueringsrapport

Du er ikke forpligtet til at bruge dokumenterne. De er udelukkende ment som en hjælp. Læs evt. mere herom i vejledning – retningslinjer for kundens tildeling.

Du finder ’værktøjskassen’ under ’Aftaledokumenter’ og i det dynamiske indkøbssystem. Dokumenterne er kun synlige, når du er logget ind på ski.dk.

Sådan finder du din leverandør

Du finder en liste over de leverandører, der er optaget i systemet ved at logge ind i det dynamiske indkøbssystem. Først når du har gennemgået trin 1-7 ovenfor, ved du, hvem der skal levere biler til dig. Du finder en værktøjskasse med skabeloner, der kan benyttes til at foretage indkøbet inde i det dynamiske indkøbssystem eller længere nede på siden under ’aftaledokumenter’.

Værd at vide ved brug af aftalen

Ikke-kommunale kunder kan bruge systemet, som var det en af SKI’s frivillige aftaler.

For de tilsluttede kommuner fungerer det dynamiske indkøbssystem som en forpligtende aftale. Det betyder, at din kommune er forpligtet til at foretage dine indkøb af biler i systemet, hvis det er dækket ind af kategorierne.

Kommunale kunder, som ikke er tilsluttet ved idriftsættelsen af systemet, har mulighed for at tilslutte sig efter en karensperiode på 3 år fra idriftsættelsen. Information herom følger på senere tidspunkt.

Leverandør på aftalen

Hvis du ønsker at blive leverandør på aftalen, kan du finde hjælp til, hvordan du ansøger om optagelse og afgiver tilbud i et dynamisk indkøbssystem i videoerne herunder.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Inden for kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer er det også muligt at købe ’miljøbiler’, fx biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv. Og du kan altid kravspecificere særlige krav til miljø f.eks POGI-krav.

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Inden for kategorierne personbiler, arbejdsbiler og andre køretøjer er det også muligt at købe ’miljøbiler’, fx biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv. Og du kan altid kravspecificere særlige krav til miljø f.eks POGI-krav.

Leverandører

Kontraktansvarlige

Henrik Hansen Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
info@naestved.peugeot.dk
Telefon
56312041
Mercedes-Benz Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
Rasmus.andersen@daimler.com
Telefon
33 78 56 56
Fiat Group Automobiles Denmark A/S
Navn
-
Title
Email
erik.holm@fiat.com
Telefon
80 60 89 00
Alphabet Denmark - BMW financial service
Navn
-
Title
Email
info.dk@alphabet.com
Telefon
70 15 15 44
Arne Stubbe Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
stubbe@stubbe.dk
Telefon
44 97 21 70
Autonorden A/S
Navn
-
Title
Email
autonorden@autonorden.dk
Telefon
32 47 60 00
British Car Import A/S
Navn
-
Title
Email
info@landrover.dk
Telefon
70 15 15 53
Era Biler A/S
Navn
-
Title
Email
helsinge@erabiler.dk
Telefon
48 29 95 00
Frimann Biler 1 ApS
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
61 30 19 19
G. Bech-Hansen A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
97 32 12 00
KommuneLeasing (division af KommuneKredit)
Navn
-
Title
Email
bil@kommuneleasing.dk
Telefon
33 15 44 64
Mercedes-Benz CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 41 52 52
Mogens Christensen Viborg A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
86 62 42 88
N. Kjær Bilcentret A/S
Navn
-
Title
Email
nkjaer@nkjaer.dk
Telefon
62 21 23 23
Nissan Danmark, Dansk Filial af Nissan Nordic Europe OY
Navn
-
Title
Email
uvelser@nissan-europe.com
Telefon
39 10 00 17
Skandinavisk Motor Co. A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 28 82 00
Toyota Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
toyota@toyota.dk
Telefon
44 85 04 00
Toyota Financial Services Danmark
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
44 85 04 00
TRIO Biler
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
39 53 54 00
Via Biler A/S
Navn
-
Title
Email
aarhussyd@viabiler.dk
Telefon
87 47 11 00
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE
Navn
-
Title
Email
kim.dall@autohuset-vestergaard.dk
Telefon
20 35 33 55
C. A. Larsen Automobiler A/S Svendborg
Navn
-
Title
Email
info@svendborg.svendborg.dk
Telefon
62 21 47 74
Ejner Hessel
Navn
-
Title
Email
info@hessel.dk
Telefon
+45 7211 5005
Frimann Biler A/S
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
54 85 98 00
Holmsland Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
stina@holmsland.as
Telefon
25 38 13 52
Jørgen Olsen A/S
Navn
-
Title
Email
info@jorgenolsen.dk
Telefon
86 62 32 22
Klaus Buus A/S
Navn
-
Title
Email
pmi@karvil.dk
Telefon
63 17 41 41
Nordania Leasing, Division af Danske Bank
Navn
-
Title
Email
nordania@nordania.dk
Telefon
45 12 12 12
Poul Munk A/S
Navn
-
Title
Email
munk@poul-munk.dk
Telefon
86 82 27 00
Skjern Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
kaj@skjernmaskinforretning.dk
Telefon
97 36 10 20
Volvo Truck Center
Navn
-
Title
Email
claus.rieland@renault-trucks.com
Telefon
29 81 18 20
Automobilforretningen Nordsjælland A-S
Navn
-
Title
Email
mg@a-nordsj.dk
Telefon
47 37 77 77
Nellemann
Navn
-
Title
Email
mre@nellemann.dk
Telefon
86 28 28 22
Brian Madsen Ringsted ApS
Navn
-
Title
Email
info@ringsted.peugeot.dk
Telefon
57 61 00 70
POUL RASMUSSEN BILCENTER ÅRHUS A/S
Navn
-
Title
Email
sol@prb.dk
Telefon
86 10 92 00
S. D. Kjærsgaard A/S
Navn
-
Title
Email
info@sdk.dk
Telefon
20 77 07 49
Bilhuset Køge
Navn
-
Title
Email
jo@koge.peugeot.dk
Telefon
56 64 00 02
AutoA
Navn
-
Title
Email
salg@autoa.dk
Telefon
41 48 48 45
Birthe og Mogens Kloe ApS
Navn
-
Title
Email
sj@kloeautodk
Telefon
47 31 39 07
Sivertsen A/S
Navn
-
Title
Email
mj@sivertsenas.dk
Telefon
46 75 55 22
Auto Fjerritslev A/S
Navn
-
Title
Email
logstorauto@mail.dk
Telefon
98 67 19 69
Copenhagen Global
Navn
-
Title
Email
jshu@cphgroup.com
Telefon
40 89 17 05
JAN NYGAARD A/S
Navn
-
Title
Email
cos@jan-nygaard.dk
Telefon
45 88 66 00
Svenningsens Maskinforretning
Navn
-
Title
Email
kha@svenningsens.com
Telefon
41 29 67 36
Thybo Biler
Navn
-
Title
Email
hm@thybo-biler.dk
Telefon
96 17 23 88
Hanherred og Himmerland Biler A/S
Navn
-
Title
Email
bic@h-hbiler.dk
Telefon
98 23 80 10
Hako Danmark
Navn
-
Title
Email
hako@hako.dk
Telefon
65 38 11 63
K. W. Bruun Import
Navn
-
Title
Email
erhvervssalg@peugeot.dk
Telefon
28 93 48 99
Autocentralen
Navn
-
Title
Email
mdb@autocentralen.com
Telefon
27 53 75 13
A/S Mogens Frederiksen Automobiler
Navn
-
Title
Email
mb@mfabiler.dk
Telefon
66 11 55 55
Havdrup Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
hm@havdrup-maskinforretning.dk
Telefon
46 18 55 44
Virum Motor Co.
Navn
-
Title
Email
al@virum-motor.dk
Telefon
45 85 18 51
BilButikken A/S
Navn
-
Title
Email
lms@bilbutikken.nu
Telefon
89 11 33 33
Djarlo Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
jac@djarlo.dk
Telefon
40 18 44 18
Lihn & Boi A/S
Navn
-
Title
Email
morten@lihnogboi.dk
Telefon
20 14 23 32
Andersen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Autoforum, Ringkøbing A/S
Navn
-
Title
Email
ringkoebing@toyota.dk
Telefon
97324222
Lysen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
clh@lysenbiler.dk
Telefon
57873100
Uggerhøj A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
98 43 11 00
Yamaha Motor Danmark, Filial af Yamaha Motor Europe N.V. Holland
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Xpedit-CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-

Salgsansvarlige

Henrik Hansen Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
info@naestved.peugeot.dk
Telefon
56312041
Mercedes-Benz Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
Rasmus.andersen@daimler.com
Telefon
33 78 56 56
Fiat Group Automobiles Denmark A/S
Navn
-
Title
Email
erik.holm@fiat.com
Telefon
80 60 89 00
Alphabet Denmark - BMW financial service
Navn
-
Title
Email
info.dk@alphabet.com
Telefon
70 15 15 44
Arne Stubbe Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
stubbe@stubbe.dk
Telefon
44 97 21 70
Autonorden A/S
Navn
-
Title
Email
autonorden@autonorden.dk
Telefon
32 47 60 00
British Car Import A/S
Navn
-
Title
Email
info@landrover.dk
Telefon
70 15 15 53
Era Biler A/S
Navn
-
Title
Email
helsinge@erabiler.dk
Telefon
48 29 95 00
Frimann Biler 1 ApS
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
61 30 19 19
G. Bech-Hansen A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
97 32 12 00
KommuneLeasing (division af KommuneKredit)
Navn
-
Title
Email
bil@kommuneleasing.dk
Telefon
33 15 44 64
Mercedes-Benz CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 41 52 52
Mogens Christensen Viborg A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
86 62 42 88
N. Kjær Bilcentret A/S
Navn
-
Title
Email
nkjaer@nkjaer.dk
Telefon
62 21 23 23
Nissan Danmark, Dansk Filial af Nissan Nordic Europe OY
Navn
-
Title
Email
uvelser@nissan-europe.com
Telefon
39 10 00 17
Skandinavisk Motor Co. A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 28 82 00
Toyota Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
toyota@toyota.dk
Telefon
44 85 04 00
Toyota Financial Services Danmark
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
44 85 04 00
TRIO Biler
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
39 53 54 00
Via Biler A/S
Navn
-
Title
Email
aarhussyd@viabiler.dk
Telefon
87 47 11 00
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE
Navn
-
Title
Email
kim.dall@autohuset-vestergaard.dk
Telefon
20 35 33 55
C. A. Larsen Automobiler A/S Svendborg
Navn
-
Title
Email
info@svendborg.svendborg.dk
Telefon
62 21 47 74
Ejner Hessel
Navn
-
Title
Email
info@hessel.dk
Telefon
+45 7211 5005
Frimann Biler A/S
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
54 85 98 00
Holmsland Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
stina@holmsland.as
Telefon
25 38 13 52
Jørgen Olsen A/S
Navn
-
Title
Email
info@jorgenolsen.dk
Telefon
86 62 32 22
Klaus Buus A/S
Navn
-
Title
Email
pmi@karvil.dk
Telefon
63 17 41 41
Nordania Leasing, Division af Danske Bank
Navn
-
Title
Email
nordania@nordania.dk
Telefon
45 12 12 12
Poul Munk A/S
Navn
-
Title
Email
munk@poul-munk.dk
Telefon
86 82 27 00
Skjern Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
kaj@skjernmaskinforretning.dk
Telefon
97 36 10 20
Volvo Truck Center
Navn
-
Title
Email
claus.rieland@renault-trucks.com
Telefon
29 81 18 20
Automobilforretningen Nordsjælland A-S
Navn
-
Title
Email
mg@a-nordsj.dk
Telefon
47 37 77 77
Nellemann
Navn
-
Title
Email
mre@nellemann.dk
Telefon
86 28 28 22
Brian Madsen Ringsted ApS
Navn
-
Title
Email
info@ringsted.peugeot.dk
Telefon
57 61 00 70
POUL RASMUSSEN BILCENTER ÅRHUS A/S
Navn
-
Title
Email
sol@prb.dk
Telefon
86 10 92 00
S. D. Kjærsgaard A/S
Navn
-
Title
Email
info@sdk.dk
Telefon
20 77 07 49
Bilhuset Køge
Navn
-
Title
Email
jo@koge.peugeot.dk
Telefon
56 64 00 02
AutoA
Navn
-
Title
Email
salg@autoa.dk
Telefon
41 48 48 45
Birthe og Mogens Kloe ApS
Navn
-
Title
Email
sj@kloeautodk
Telefon
47 31 39 07
Sivertsen A/S
Navn
-
Title
Email
mj@sivertsenas.dk
Telefon
46 75 55 22
Auto Fjerritslev A/S
Navn
-
Title
Email
logstorauto@mail.dk
Telefon
98 67 19 69
Copenhagen Global
Navn
-
Title
Email
jshu@cphgroup.com
Telefon
40 89 17 05
JAN NYGAARD A/S
Navn
-
Title
Email
cos@jan-nygaard.dk
Telefon
45 88 66 00
Svenningsens Maskinforretning
Navn
-
Title
Email
kha@svenningsens.com
Telefon
41 29 67 36
Thybo Biler
Navn
-
Title
Email
hm@thybo-biler.dk
Telefon
96 17 23 88
Hanherred og Himmerland Biler A/S
Navn
-
Title
Email
bic@h-hbiler.dk
Telefon
98 23 80 10
Hako Danmark
Navn
-
Title
Email
hako@hako.dk
Telefon
65 38 11 63
K. W. Bruun Import
Navn
-
Title
Email
erhvervssalg@peugeot.dk
Telefon
28 93 48 99
Autocentralen
Navn
-
Title
Email
mdb@autocentralen.com
Telefon
27 53 75 13
A/S Mogens Frederiksen Automobiler
Navn
-
Title
Email
mb@mfabiler.dk
Telefon
66 11 55 55
Havdrup Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
hm@havdrup-maskinforretning.dk
Telefon
46 18 55 44
Virum Motor Co.
Navn
-
Title
Email
al@virum-motor.dk
Telefon
45 85 18 51
BilButikken A/S
Navn
-
Title
Email
lms@bilbutikken.nu
Telefon
89 11 33 33
Djarlo Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
jac@djarlo.dk
Telefon
40 18 44 18
Lihn & Boi A/S
Navn
-
Title
Email
morten@lihnogboi.dk
Telefon
20 14 23 32
Andersen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Autoforum, Ringkøbing A/S
Navn
-
Title
Email
ringkoebing@toyota.dk
Telefon
97324222
Lysen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
clh@lysenbiler.dk
Telefon
57873100
Uggerhøj A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
98 43 11 00
Yamaha Motor Danmark, Filial af Yamaha Motor Europe N.V. Holland
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Xpedit-CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-

Udbudspostkasser

Henrik Hansen Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
info@naestved.peugeot.dk
Telefon
56312041
Mercedes-Benz Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
Rasmus.andersen@daimler.com
Telefon
33 78 56 56
Fiat Group Automobiles Denmark A/S
Navn
-
Title
Email
erik.holm@fiat.com
Telefon
80 60 89 00
Alphabet Denmark - BMW financial service
Navn
-
Title
Email
info.dk@alphabet.com
Telefon
70 15 15 44
Arne Stubbe Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
stubbe@stubbe.dk
Telefon
44 97 21 70
Autonorden A/S
Navn
-
Title
Email
autonorden@autonorden.dk
Telefon
32 47 60 00
British Car Import A/S
Navn
-
Title
Email
info@landrover.dk
Telefon
70 15 15 53
Era Biler A/S
Navn
-
Title
Email
helsinge@erabiler.dk
Telefon
48 29 95 00
Frimann Biler 1 ApS
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
61 30 19 19
G. Bech-Hansen A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
97 32 12 00
KommuneLeasing (division af KommuneKredit)
Navn
-
Title
Email
bil@kommuneleasing.dk
Telefon
33 15 44 64
Mercedes-Benz CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 41 52 52
Mogens Christensen Viborg A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
86 62 42 88
N. Kjær Bilcentret A/S
Navn
-
Title
Email
nkjaer@nkjaer.dk
Telefon
62 21 23 23
Nissan Danmark, Dansk Filial af Nissan Nordic Europe OY
Navn
-
Title
Email
uvelser@nissan-europe.com
Telefon
39 10 00 17
Skandinavisk Motor Co. A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
43 28 82 00
Toyota Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
toyota@toyota.dk
Telefon
44 85 04 00
Toyota Financial Services Danmark
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
44 85 04 00
TRIO Biler
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
39 53 54 00
Via Biler A/S
Navn
-
Title
Email
aarhussyd@viabiler.dk
Telefon
87 47 11 00
AUTOHUSET VESTERGAARD A/S PERSONVOGNE
Navn
-
Title
Email
kim.dall@autohuset-vestergaard.dk
Telefon
20 35 33 55
C. A. Larsen Automobiler A/S Svendborg
Navn
-
Title
Email
info@svendborg.svendborg.dk
Telefon
62 21 47 74
Ejner Hessel
Navn
-
Title
Email
info@hessel.dk
Telefon
+45 7211 5005
Frimann Biler A/S
Navn
-
Title
Email
info@frimann.nu
Telefon
54 85 98 00
Holmsland Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
stina@holmsland.as
Telefon
25 38 13 52
Jørgen Olsen A/S
Navn
-
Title
Email
info@jorgenolsen.dk
Telefon
86 62 32 22
Klaus Buus A/S
Navn
-
Title
Email
pmi@karvil.dk
Telefon
63 17 41 41
Nordania Leasing, Division af Danske Bank
Navn
-
Title
Email
nordania@nordania.dk
Telefon
45 12 12 12
Poul Munk A/S
Navn
-
Title
Email
munk@poul-munk.dk
Telefon
86 82 27 00
Skjern Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
kaj@skjernmaskinforretning.dk
Telefon
97 36 10 20
Volvo Truck Center
Navn
-
Title
Email
claus.rieland@renault-trucks.com
Telefon
29 81 18 20
Automobilforretningen Nordsjælland A-S
Navn
-
Title
Email
mg@a-nordsj.dk
Telefon
47 37 77 77
Nellemann
Navn
-
Title
Email
mre@nellemann.dk
Telefon
86 28 28 22
Brian Madsen Ringsted ApS
Navn
-
Title
Email
info@ringsted.peugeot.dk
Telefon
57 61 00 70
POUL RASMUSSEN BILCENTER ÅRHUS A/S
Navn
-
Title
Email
sol@prb.dk
Telefon
86 10 92 00
S. D. Kjærsgaard A/S
Navn
-
Title
Email
info@sdk.dk
Telefon
20 77 07 49
Bilhuset Køge
Navn
-
Title
Email
jo@koge.peugeot.dk
Telefon
56 64 00 02
AutoA
Navn
-
Title
Email
salg@autoa.dk
Telefon
41 48 48 45
Birthe og Mogens Kloe ApS
Navn
-
Title
Email
sj@kloeautodk
Telefon
47 31 39 07
Sivertsen A/S
Navn
-
Title
Email
mj@sivertsenas.dk
Telefon
46 75 55 22
Auto Fjerritslev A/S
Navn
-
Title
Email
logstorauto@mail.dk
Telefon
98 67 19 69
Copenhagen Global
Navn
-
Title
Email
jshu@cphgroup.com
Telefon
40 89 17 05
JAN NYGAARD A/S
Navn
-
Title
Email
cos@jan-nygaard.dk
Telefon
45 88 66 00
Svenningsens Maskinforretning
Navn
-
Title
Email
kha@svenningsens.com
Telefon
41 29 67 36
Thybo Biler
Navn
-
Title
Email
hm@thybo-biler.dk
Telefon
96 17 23 88
Hanherred og Himmerland Biler A/S
Navn
-
Title
Email
bic@h-hbiler.dk
Telefon
98 23 80 10
Hako Danmark
Navn
-
Title
Email
hako@hako.dk
Telefon
65 38 11 63
K. W. Bruun Import
Navn
-
Title
Email
erhvervssalg@peugeot.dk
Telefon
28 93 48 99
Autocentralen
Navn
-
Title
Email
mdb@autocentralen.com
Telefon
27 53 75 13
A/S Mogens Frederiksen Automobiler
Navn
-
Title
Email
mb@mfabiler.dk
Telefon
66 11 55 55
Havdrup Maskinforretning A/S
Navn
-
Title
Email
hm@havdrup-maskinforretning.dk
Telefon
46 18 55 44
Virum Motor Co.
Navn
-
Title
Email
al@virum-motor.dk
Telefon
45 85 18 51
BilButikken A/S
Navn
-
Title
Email
lms@bilbutikken.nu
Telefon
89 11 33 33
Djarlo Automobiler A/S
Navn
-
Title
Email
jac@djarlo.dk
Telefon
40 18 44 18
Lihn & Boi A/S
Navn
-
Title
Email
morten@lihnogboi.dk
Telefon
20 14 23 32
Andersen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Autoforum, Ringkøbing A/S
Navn
-
Title
Email
ringkoebing@toyota.dk
Telefon
97324222
Lysen Biler A/S
Navn
-
Title
Email
clh@lysenbiler.dk
Telefon
57873100
Uggerhøj A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
98 43 11 00
Yamaha Motor Danmark, Filial af Yamaha Motor Europe N.V. Holland
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-
Xpedit-CPH A/S
Navn
-
Title
Email
-
Telefon
-

Hvem kan bruge aftalen

 • Tårnby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Københavns Kommune
 • Københavns Universitet
 • Hvidovre Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Vallensbæk Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Lejre Kommune
 • Egedal Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Allerød Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Næstved Kommune
 • Solrød Kommune
 • Faxe Kommune
 • Køge Kommune
 • Sorø Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Nordsjællands Brandvæsen
 • Middelfart Kommune
 • Odense Kommune
 • Billund Kommune
 • Viborg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Skive Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Rebild Kommune

Kontakt SKI