50.80 Vejsalt

​Havsalt, stensalt og vakuumsalt

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
12. september 2017
Udløbsdato
11. september 2021
Forlængelse
Ingen

50.80 Vejsalt er en fælleskommunal forpligtende aftale, de tilsluttede kommuner kan bruge til at købe vejsalt til bekæmpelse af glatføre.

Aftalen omfatter tre typer af vejsalt, og hver kommune har ved tilslutning angivet, hvilke type vejsalt de ønsker at købe.

Du kan se, om din kommune er tilsluttet længere nede på siden under ’Hvem kan bruge aftalen’.

Sortiment

SKI-KATALOGET

Der kan købes tre typer af vejsalt på aftalen:

 • Havsalt
 • Stensalt
 • Vakuumsalt

De tilsluttede kommuner har ved tilslutning til aftalen valgt hvilken af ovenstående salttyper, de ønsker at benytte.

Der kan købes tre typer af vejsalt på aftalen:

 • Havsalt
 • Stensalt
 • Vakuumsalt

De tilsluttede kommuner har ved tilslutning til aftalen valgt hvilken af ovenstående salttyper, de ønsker at benytte.

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Hvilken leverandør du skal købe ind hos afhænger af din geografiske placering i landet, og hvilken salttype din kommune valgte ved tilslutning til aftalen.

Du kan se, hvilken salttype og hvilken leverandør din kommune skal købe salt hos i dokumentet ’Prisliste’, som du finder under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden. Dokumentet er kun synligt, når du er logget ind på ski.dk.

Værd at vide ved brug af aftalen

Det kan være en god idé at fylde lageret op med vejsalt i sommerperioden, da der er differentierede priser på salt i hhv. sommerperioden og vinterperioden.

 • Sommerperioden er fra 1. maj til og med 30. september.
 • Vinterperioden løber fra 1. oktober til og med 30. april.

Priserne fremgår af din kommunes rammeaftale med leverandøren, se dokumentet ’Prisliste’, som du finder under ’Aftaledokumenter. Dokumentet er kun synligt, når du er logget ind på ski.dk.

Levering

Levering er inkluderet i de angivne priser.

Saltet skal leveres inden for normal arbejdstid, dvs. mandag – fredag mellem kl. 7.00 – 16.00.

Bestillinger afgivet i vinterperioden skal leveres inden for fem dage.

Bestillinger i sommerperioden skal leveres senest inden periodens udgang (den 30. september).

Ved hasteleverance skal leverandøren kunne levere inden for én dag fra bestillingstidspunktet.

Leveringssted

Vejsaltet bliver leveret på den eller de adresse(r), som er oplyst af kommunen i forbindelse med bestillingen, eller i ’bilag I – Kundeliste’ i forbindelse tilslutning til aftalen.

Undersøgelsespligt

Du skal ved modtagelse af leverancen undersøge:

 • Om det er de bestilte produkter du har fået, og om det er i de bestilte mængder
 • Om leverancens emballage er beskadiget, når det er vejsalt i sække

Du kan læse mere om, hvordan du skal undersøge det i ’Kundevejledningen’ eller i kontrakten. Du finder begge dokumenter under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden.

Bodsbestemmelser

Ved forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse har du mulighed for at fastholde din ordre og opkræve bod i henhold til kontrakten. Eller at ophæve din ordre og foretage et dækningskøb.

Ved forsinkelse kan du kræve en dagbod, der udgør 2 pct. af prisen af købet. Bod løber fra leveringsfristens overskridelse, og indtil produkterne er leveret.

Boden kan ikke overstige 10 pct. af den samlede pris for købet ekskl. moms. Hvis leverandøren ifalder maksimal bod, har du ret til at ophæve købet.

Ved mangler
Hvis du konstaterer en mangel og ønsker at gøre brug af misligholdelsesbeføjelserne, skal du skriftligt meddele leverandøren dette inden for rimelig tid efter levering. Rimelig tid kan ikke udgøre mindre end 14 dage.

Misligholdelsesbeføjelserne giver mulighed for:

 • Forholdsmæssigt afslag - du kræve forholdsmæssigt afslag, hvis manglen er værdiforringende.
 • Omlevering eller ophævelse – hvis manglen er væsentlig, for eksempel hvis glatførebekæmpelse ikke kan gennemføres tilfredsstillende, kan du kræve omlevering eller ophæve købet.

Hvis du ophæver købet, er du berettiget til at foretage dækningskøb for de pågældende produkter.

Ved levering af mangelfulde produkter ifalder leverandøren en bod, der udgør 25,00 kr. pr. ton.

Hvis mangler omhandler fremmedlegemer i produktet udgør boden dog 100,00 kr. pr. ton. Boden opgøres ud fra den samlede leverance og er uafhængig af, hvor stor en del af leverancen, der er mangelfuld.

Sådan finder du din leverandør

Hvilken leverandør du skal købe ind hos afhænger af din geografiske placering i landet, og hvilken salttype din kommune valgte ved tilslutning til aftalen.

Du kan se, hvilken salttype og hvilken leverandør din kommune skal købe salt hos i dokumentet ’Prisliste’, som du finder under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden. Dokumentet er kun synligt, når du er logget ind på ski.dk.

Værd at vide ved brug af aftalen

Det kan være en god idé at fylde lageret op med vejsalt i sommerperioden, da der er differentierede priser på salt i hhv. sommerperioden og vinterperioden.

 • Sommerperioden er fra 1. maj til og med 30. september.
 • Vinterperioden løber fra 1. oktober til og med 30. april.

Priserne fremgår af din kommunes rammeaftale med leverandøren, se dokumentet ’Prisliste’, som du finder under ’Aftaledokumenter. Dokumentet er kun synligt, når du er logget ind på ski.dk.

Levering

Levering er inkluderet i de angivne priser.

Saltet skal leveres inden for normal arbejdstid, dvs. mandag – fredag mellem kl. 7.00 – 16.00.

Bestillinger afgivet i vinterperioden skal leveres inden for fem dage.

Bestillinger i sommerperioden skal leveres senest inden periodens udgang (den 30. september).

Ved hasteleverance skal leverandøren kunne levere inden for én dag fra bestillingstidspunktet.

Leveringssted

Vejsaltet bliver leveret på den eller de adresse(r), som er oplyst af kommunen i forbindelse med bestillingen, eller i ’bilag I – Kundeliste’ i forbindelse tilslutning til aftalen.

Undersøgelsespligt

Du skal ved modtagelse af leverancen undersøge:

 • Om det er de bestilte produkter du har fået, og om det er i de bestilte mængder
 • Om leverancens emballage er beskadiget, når det er vejsalt i sække

Du kan læse mere om, hvordan du skal undersøge det i ’Kundevejledningen’ eller i kontrakten. Du finder begge dokumenter under ’Aftaledokumenter’ længere nede på siden.

Bodsbestemmelser

Ved forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse har du mulighed for at fastholde din ordre og opkræve bod i henhold til kontrakten. Eller at ophæve din ordre og foretage et dækningskøb.

Ved forsinkelse kan du kræve en dagbod, der udgør 2 pct. af prisen af købet. Bod løber fra leveringsfristens overskridelse, og indtil produkterne er leveret.

Boden kan ikke overstige 10 pct. af den samlede pris for købet ekskl. moms. Hvis leverandøren ifalder maksimal bod, har du ret til at ophæve købet.

Ved mangler
Hvis du konstaterer en mangel og ønsker at gøre brug af misligholdelsesbeføjelserne, skal du skriftligt meddele leverandøren dette inden for rimelig tid efter levering. Rimelig tid kan ikke udgøre mindre end 14 dage.

Misligholdelsesbeføjelserne giver mulighed for:

 • Forholdsmæssigt afslag - du kræve forholdsmæssigt afslag, hvis manglen er værdiforringende.
 • Omlevering eller ophævelse – hvis manglen er væsentlig, for eksempel hvis glatførebekæmpelse ikke kan gennemføres tilfredsstillende, kan du kræve omlevering eller ophæve købet.

Hvis du ophæver købet, er du berettiget til at foretage dækningskøb for de pågældende produkter.

Ved levering af mangelfulde produkter ifalder leverandøren en bod, der udgør 25,00 kr. pr. ton.

Hvis mangler omhandler fremmedlegemer i produktet udgør boden dog 100,00 kr. pr. ton. Boden opgøres ud fra den samlede leverance og er uafhængig af, hvor stor en del af leverancen, der er mangelfuld.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

Kontraktansvarlige

Nouryon Industrial Chemicals BV
Navn
Kim Holleufer
Title
Salgschef
Email
Kim.holleufer@nouryon.com
Telefon
96 68 79 22
Dansk Vejsalt A/S
Navn
Kim Løth
Title
Direktør
Email
kim@danskvejsalt.dk
Telefon
70 22 25 56
GC Rieber Salt A/S
Navn
Christina Stillhoff Hansen
Title
Salgsassistent
Email
christina.hansen@gcrieber.com
Telefon
70 10 82 08
Azelis Danmark A/S
Navn
Jens Vinkel Sørensen
Title
Salgschef
Email
jens.vinkel@azelis.dk
Telefon
21 27 98 96

Salgsansvarlige

Nouryon Industrial Chemicals BV
Navn
Kim Holleufer
Title
Salgschef
Email
Kim.holleufer@nouryon.com
Telefon
96 68 79 22
Dansk Vejsalt A/S
Navn
Kim Løth
Title
Direktør
Email
kim@danskvejsalt.dk
Telefon
70 22 25 56
GC Rieber Salt A/S
Navn
Christina Stillhoff Hansen
Title
Salgsassistent
Email
christina.hansen@gcrieber.com
Telefon
70 10 82 08
Azelis Danmark A/S
Navn
Jens Vinkel Sørensen
Title
Salgschef
Email
jens.vinkel@azelis.dk
Telefon
21 27 98 96

Udbudspostkasser

Nouryon Industrial Chemicals BV
Navn
-
Title
Email
vejsalt@nouryon.com
Telefon
96 68 78 88
Dansk Vejsalt A/S
Navn
-
Title
Email
info@danskvejsalt.dk
Telefon
70 22 25 56
GC Rieber Salt A/S
Navn
-
Title
Email
info.salt@gcrieber.dk
Telefon
70 10 82 08
Azelis Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
salt@azelis.dk
Telefon
45 26 33 33

Hvem kan bruge aftalen

 • Frederiksberg Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Dragør Kommune
 • Københavns Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Vallensbæk Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Lejre Kommune
 • Egedal Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Allerød Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Stevns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Solrød Kommune
 • Faxe Kommune
 • Sorø Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Nordsjællands Park og Vej
 • Svendborg Kommune
 • Langeland Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Assens Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Odense Kommune
 • Furesø Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Fanø Kommune
 • Kolding Kommune
 • Vejle Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Vejen Kommune
 • Viborg Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Thisted Kommune
 • Struer Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Skive Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Lemvig Kommune

Kontakt SKI