50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder

Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder af professionel kvalitet.

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. december 2018
Udløbsdato
04. april 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Aftalen omfatter et bredt udvalg af værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder, der skal bruges i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver.

Sortimentet på aftalen er fordelt på to delaftaler:

  • Delaftale 1: Værktøj, befæstelse og VVS
  • Delaftale 2: Lyskilder

Aftalen er en forpligtende aftale, der kan benyttes af kommuner og øvrige offentlige organisationer, der har tilsluttet sig aftalen i den kommunale tilslutningsperiode, der lå forud for aftalens ikrafttrædelse. Derudover er aftalen åben for, at staten, regioner og øvrige ikke-kommunale offentlige organisationer kan tilslutte sig. Der er åben for tilslutning indtil 18 mdr. efter ikrafttrædelse.

Som kommune, region eller øvrig kunde kan du under de enkelte delaftaler se, om din organisation er tilsluttet under overskriften ”Hvem kan bruge aftalen”. Vær opmærksom på, at din organisation først fremgår på oversigten fra den dato, din organisation har ønsket at anvende aftalen.

Brug af aftalen

​Under hver delaftale kan du læse mere om, hvordan du bruger aftalen, hvem der er leverandør, og hvilket sortiment der er.

Er du ikke tilsluttet aftalen, kan du blive det ved at indsende en underskrevet tilslutningsaftale – ”Tilslutningsaftale for efterfølgende tilslutning” til SKI’s kundeservice på e-mail: kundeservice@ski.dk. Bilaget finder du under ” Aftaledokumenter” under de enkelte delaftaler. Husk, at du skal være logget på for at kunne se dokumenterne.

​Under hver delaftale kan du læse mere om, hvordan du bruger aftalen, hvem der er leverandør, og hvilket sortiment der er.

Er du ikke tilsluttet aftalen, kan du blive det ved at indsende en underskrevet tilslutningsaftale – ”Tilslutningsaftale for efterfølgende tilslutning” til SKI’s kundeservice på e-mail: kundeservice@ski.dk. Bilaget finder du under ” Aftaledokumenter” under de enkelte delaftaler. Husk, at du skal være logget på for at kunne se dokumenterne.

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, så kundens tildeling kan ske på grundlag af TCO. Det bidrager til at sikre FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3) 

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, så kundens tildeling kan ske på grundlag af TCO. Det bidrager til at sikre FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3) 

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI