50.61 Byggevarer

Bredt sortiment af byggevarer, fx træ, isolering, cement, værktøj, skruer osv.

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. juli 2019
Udløbsdato
30. juni 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Sortimentet på aftalen er meget bredt, da leverandørerne tilbyder deres samlede sortiment inden for bl.a. træ, isolering, cement, værktøj og skruer.

Aftalen består af fem delaftaler:
 • Delaftale 1: Nordjylland
 • Delaftale 2: Midtjylland
 • Delaftale 3: Syddanmark
 • Delaftale 4: Hovedstaden
 • Delaftale 5: Sjælland 
Aftalen er en forpligtende aftale, der kan benyttes af kommuner og øvrige offentlige organisationer, der har tilsluttet sig aftalen i den kommunale tilslutningsperiode, der lå forud for aftalens ikrafttrædelse. Derudover er aftalen åben for at staten, regioner og øvrige ikke-kommunale offentlige organisationer kan tilslutte sig. Der er åben for tilslutning indtil 18 mdr. efter ikrafttrædelse.

Som kommune, region eller øvrig kunde kan du under de enkelte delaftaler se, om din organisation er tilsluttet under overskriften ”Hvem kan bruge aftalen”. Vær opmærksom på, at din organisation først fremgår på oversigten fra den dato, din organisation har ønsket at anvende aftalen.

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Når du skal handle hos en leverandør, skal du foretage en direkte tildeling via en kaskademodel.

Du skal starte ved leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis du ikke kan få dit indkøbsbehov dækket hos leverandør nr. 1 i kaskaden, er det muligt at springe til næste leverandør i kaskaden.

I aftalen er der lagt to kriterier ind for, hvornår du af saglige eller objektive grunde må springe til næste leverandør i kaskaden. 

Den ene er relateret til dit indkøbsbehov. En saglig og objektiv grund til at ”springe” i kaskaden, skal være et behov i forhold til:
 1. farve og/eller 
 2. form og/eller 
 3. funktion og/eller 
 4. materiale og/eller 
 5. mængde og/eller 
 6. leveringstid
Du kan også have et behov der kræver, at du kan handle i et fysisk byggemarked. 

Under de enkelte delaftaler kan du finde en vejledning til, hvordan du finder frem til hvilke leverandører, du kan handle hos, samt en uddybende vejledning til brug ved spring i kaskaden.
Sådan finder du din leverandør

Når du skal handle hos en leverandør, skal du foretage en direkte tildeling via en kaskademodel.

Du skal starte ved leverandør nr. 1 i kaskaden. Hvis du ikke kan få dit indkøbsbehov dækket hos leverandør nr. 1 i kaskaden, er det muligt at springe til næste leverandør i kaskaden.

I aftalen er der lagt to kriterier ind for, hvornår du af saglige eller objektive grunde må springe til næste leverandør i kaskaden. 

Den ene er relateret til dit indkøbsbehov. En saglig og objektiv grund til at ”springe” i kaskaden, skal være et behov i forhold til:
 1. farve og/eller 
 2. form og/eller 
 3. funktion og/eller 
 4. materiale og/eller 
 5. mængde og/eller 
 6. leveringstid
Du kan også have et behov der kræver, at du kan handle i et fysisk byggemarked. 

Under de enkelte delaftaler kan du finde en vejledning til, hvordan du finder frem til hvilke leverandører, du kan handle hos, samt en uddybende vejledning til brug ved spring i kaskaden.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen stilles krav om, at leverandøren skal udbyde et bredt sortiment af miljøvenlige produkter, så eksempelvis medlemmer af Partnerskabet for Offentligt Grønne Indkøb kan foretage indkøb i overensstemmelse med de indkøbsmål, partnerskabet har vedtaget. Herudover stilles der også krav til lyskilder, der som minimum skal efterleve Energistyrelsens Indkøbsvejledning, der bidrager til verdensmål 7, herunder særligt delmål 7.3. 

På aftalen er der stillet krav om certificeret bæredygtigt træ. Det bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9)  
 • Støtte bæredygtig byudvikling og lokalsamfund (mål 11, delmål 11.5, 11.6 og 11.a) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (ål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a)

Miljøcertificeringer (Svane- og Blomstermærket) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Sikre rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6)
 • Sikre bæredygtig brug af verdens have (mål 14, delmål 14.1 og 14.3) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a)
 • Sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.9)

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen stilles krav om, at leverandøren skal udbyde et bredt sortiment af miljøvenlige produkter, så eksempelvis medlemmer af Partnerskabet for Offentligt Grønne Indkøb kan foretage indkøb i overensstemmelse med de indkøbsmål, partnerskabet har vedtaget. Herudover stilles der også krav til lyskilder, der som minimum skal efterleve Energistyrelsens Indkøbsvejledning, der bidrager til verdensmål 7, herunder særligt delmål 7.3. 

På aftalen er der stillet krav om certificeret bæredygtigt træ. Det bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9)  
 • Støtte bæredygtig byudvikling og lokalsamfund (mål 11, delmål 11.5, 11.6 og 11.a) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (ål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a)

Miljøcertificeringer (Svane- og Blomstermærket) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Sikre rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6)
 • Sikre bæredygtig brug af verdens have (mål 14, delmål 14.1 og 14.3) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a)
 • Sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.9)

Leverandører

Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI