50.49 Standardsoftware

​Standardsoftware kompatibelt med Microsoft software, herunder vedligeholdelseslicenser.

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. april 2019
Udløbsdato
31. marts 2022
Forlængelse
Ingen

På aftalen kan du købe og gentegne standardsoftware-licenser kompatible med Microsoft og tilknyttede ydelser inden for licensrådgivning. 

Aftalen er et forpligtende miniudbud, som er baseret på SKI’s frivillige aftale 02.06 Standard Software, delaftale 2: Standard Software kompatibelt med Microsoft software. Du kan læse mere om denne aftale her. 

Aftalen kan udelukkende benyttes af de kommuner, der har tilsluttet sig i tilslutningsperioden. Du kan se længere nede på siden, om din kommune har tilsluttet sig aftalen.

Aftalen består af to delaftaler:
  • Delaftale 1: Kommuner og øvrige tilsluttede kunder
  • Delaftale 2: Staten


Brug af aftalen

Atea A/S er eneleverandør på delaftale 1: Kommuner. 

Din kommune er tilknyttet en kontaktperson hos Atea A/S. Når du skal foretage et køb på aftalen, skal du kontakte din kontaktperson (LAM) hos Atea A/S. 

Du kan hente kontaktoplysninger i arket ”Vejledning, Ateas kontaktoplysninger”  under aftaledokumenter på aftalesiden for delaftale 1. Her finder du også en oversigt over sortiment og priser i arket ”Pris- og sortimentsark”.

Atea A/S er eneleverandør på delaftale 1: Kommuner. 

Din kommune er tilknyttet en kontaktperson hos Atea A/S. Når du skal foretage et køb på aftalen, skal du kontakte din kontaktperson (LAM) hos Atea A/S. 

Du kan hente kontaktoplysninger i arket ”Vejledning, Ateas kontaktoplysninger”  under aftaledokumenter på aftalesiden for delaftale 1. Her finder du også en oversigt over sortiment og priser i arket ”Pris- og sortimentsark”.

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Kontakt SKI