50.48 Tele og data

Telefoniydelser; mobiltelefoni, fastnettelefoni, mobilt bredbånd og telefonivarer; mobiltelefoner og mobile modemmer.

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. januar 2018
Udløbsdato
31. december 2020
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Rammeaftale 50.48 Tele og Data er en forpligtende aftale, der kan benyttes af kommuner, staten og andre offentlige kunder, der har tilsluttet sig.

Aftalen omfatter fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd, mobile modemmer, mobiltelefoner og mobilt tilbehør.

Aftalen består af to delaftaler:

  • Delaftale 1: Tele og Data - Kommuner og øvrige kunder
  • Delaftale 2: Tele og Data – Staten

Som kommune eller øvrig kunde kan du se, om din organisation er tilsluttet under delaftale 1 under overskriften ”Hvem kan bruge aftalen”.

Staten er automatisk forpligtet af aftalen og skal anvende delaftale 2. Statsligt selvejende institutioner kan anvende rammeaftalen frivilligt.

Brug af aftalen

​Sådan finder du din leverandør

Du skal som udgangspunkt foretage dine indkøb af telefoniydelser og -produkter hos hovedleverandøren TDC, mens standby-leverandøren Telenor anvendes til indkøb af telefoniydelser i de tilfælde, hvor hovedleverandøren ikke kan eller ikke er forpligtet til at levere en generel dækning. Det gælder på begge delaftaler.

​Sådan finder du din leverandør

Du skal som udgangspunkt foretage dine indkøb af telefoniydelser og -produkter hos hovedleverandøren TDC, mens standby-leverandøren Telenor anvendes til indkøb af telefoniydelser i de tilfælde, hvor hovedleverandøren ikke kan eller ikke er forpligtet til at levere en generel dækning. Det gælder på begge delaftaler.

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

Leverandører

Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren​.

Kontakt SKI