50.10 Kopi og print

Multifunktionsprintere, små og store printere, software og follow-me løsning samt øvrige services og produkter

Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
01. september 2019
Udløbsdato
31. august 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

På aftalen kan du købe ind fra et bredt sortiment inden for kopi og print fra et udvalg af relevante producenter. Der er foretaget TCO-beregning af strømforbruget på de tilbudte produkter for at sikre lavest mulige totalomkostninger.

Rammeaftalen er en del af Statens Indkøbsprogram, og er forpligtende for Staten. Aftalen er desuden en fælleskommunal aftale og forpligtende for de kommuner og øvrige institutioner, som har tilsluttet sig rammeaftalen forud for udbudstidspunktet. Længere nede på siden kan du se, om din kommune eller institution er blandt de tilsluttede.

Aftalen består af to delaftaler:
 • Delaftale 1: Små printere og multifunktionsprintere
  Små printere og multifunktionsprintere (skrivebordsmodeller) med mulighed for manuelt køb af forbrugsstoffer (dvs. uden serviceaftale). Atea A/S er eneleverandør, og du foretager dine indkøb direkte fra Atea A/S. 
 • Delaftale 2: Store printere og multifunktionsprintere
  Større printere og multifunktionsprintere i ”office”-størrelse. Der er mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og software, herunder follow-me-print. Der er tre sidestillede leverandører på aftalen: Atea A/S, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S og Ricoh Danmark A/S. Der tildeles på baggrund af en behovsopgørelse, hvori dit nuværende softwaremiljø, din maskinpakke og evt. follow-me løsning indgår. 
Du finder et bredt udvalg af relevante producenter samt et bredt sortiment indenfor kopi og print. Konkret kan der købes produkter fra producenter som Xerox, Lexmark, Brother, Kyocera, Konica Minolta og Ricoh.

Brug af aftalen

På delaftale 1 kan du købe direkte hos leverandøren, Atea A/S, som er eneleverandør på aftalen.

På delaftale 2 skal anskaffelser og serviceaftaler købes hos den af de tre leverandører, der kan levere den økonomisk mest fordelagtige løsning på grundlag af tildelingskriteriet ”omkostninger” ud fra jeres interne behovsopgørelse, som du skal udarbejde forinden. Se de tre leverandører under delaftalen.

Du har mulighed for at foretage dine køb hos leverandørerne på aftalen via e-handel, leverandørernes webshop eller ved at kontakte leverandørerne på mail eller telefon.
På delaftale 1 kan du købe direkte hos leverandøren, Atea A/S, som er eneleverandør på aftalen.

På delaftale 2 skal anskaffelser og serviceaftaler købes hos den af de tre leverandører, der kan levere den økonomisk mest fordelagtige løsning på grundlag af tildelingskriteriet ”omkostninger” ud fra jeres interne behovsopgørelse, som du skal udarbejde forinden. Se de tre leverandører under delaftalen.

Du har mulighed for at foretage dine køb hos leverandørerne på aftalen via e-handel, leverandørernes webshop eller ved at kontakte leverandørerne på mail eller telefon.

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling er mindstekrav på aftalen, således at langt størstedelen af rammeaftalens sortiment dog med enkelte på forhånd udtagne produkter, hvor det grundet funktionen ikke er muligt, efterlever anbefalingerne i forhold til energieffektivitet. Herudover er produkterne tildelt på grundlag af en TCO-beregningsmetode på produktniveau, der tager højde for både produkternes pris, strømforbrug og tilknyttede services (TCO). SKI har derved ved udbud af rammeaftalen haft stort fokus på energieffektivitet. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3)”.

Udover energieffektiviteten har SKI stillet:

 • miljømærkekrav til multifunktionsmaskinerne
 • krav om at maskinerne skal kunne håndtere 100% genbrugspapir
 • krav om at leverandøren faciliterer en tilbagetagningsordning af både brugte maskiner og forbrugsstoffer
 • krav til emballagen som indeholder forbud mod PVC og klorbaseret plast 
 • krav om særdeles begrænset brug og forbud om indehold af halogenerede flammehævere og plastblødgøringsmidler (ftalater)

Rammeaftalen understøtter derfor udover verdensmål 7, 8, 12 og 17 herudover også verdensmål 3 (delmål 3.9).   


​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling er mindstekrav på aftalen, således at langt størstedelen af rammeaftalens sortiment dog med enkelte på forhånd udtagne produkter, hvor det grundet funktionen ikke er muligt, efterlever anbefalingerne i forhold til energieffektivitet. Herudover er produkterne tildelt på grundlag af en TCO-beregningsmetode på produktniveau, der tager højde for både produkternes pris, strømforbrug og tilknyttede services (TCO). SKI har derved ved udbud af rammeaftalen haft stort fokus på energieffektivitet. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3)”.

Udover energieffektiviteten har SKI stillet:

 • miljømærkekrav til multifunktionsmaskinerne
 • krav om at maskinerne skal kunne håndtere 100% genbrugspapir
 • krav om at leverandøren faciliterer en tilbagetagningsordning af både brugte maskiner og forbrugsstoffer
 • krav til emballagen som indeholder forbud mod PVC og klorbaseret plast 
 • krav om særdeles begrænset brug og forbud om indehold af halogenerede flammehævere og plastblødgøringsmidler (ftalater)

Rammeaftalen understøtter derfor udover verdensmål 7, 8, 12 og 17 herudover også verdensmål 3 (delmål 3.9).   


Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI