50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger

Unified Communications- og telefoniprodukter, netværksprodukter og it-sikkerhedsprodukter, samt tilbehør og tilknyttede ydelser.
Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
30. september 2019
Udløbsdato
29. september 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

50.07 Kommunikationsprodukter og -løsninger giver dig mulighed for at indkøbe et sortiment af kommunikationsprodukter og -løsninger.

Rammeaftalen giver dig flere forskellige fordele:
 • Du får et bredt sortiment med produkter fra mange producentmærker. 
 • Du får en direkte tildeling af de produkter, som du har behov for at supplere dit IT-miljø. 
 • Ved hver direkte tildeling er der fem aktive leverandører i spil, hvilket skaber priskonkurrence.
 • Derudover kan du få specialiserede mini-udbud, der understøtter dine specifikke anskaffelsesbehov.
 • Afslutningsvis har du mulighed for at få sammenhængende løsninger, og at fastholde leverandørkompetencer over en længere periode. 
Aftalen består af 3 delaftaler:
Tildelningen af leveringskontrakter er ens for alle tre delaftaler.

Brug af aftalen

Direkte tildeling

Aftalen giver dig mulighed for at indkøbe komponenter til dit eksisterende IT-miljø ved direkte tildeling - alene på baggrund af pris.

Miniudbud

Det er også muligt at gennemføre enkle og hurtige miniudbud til indkøb af bl.a. komponenter (miniudbud: Mængdekøb) og for løbende køb af konsulenttimer over en længere periode (miniudbud: Kompetencekøb). Aftalen er udformet, så der er et minimum af elementer at tage stilling til både for dig som bruger og for leverandørerne, når miniudbuddet gennemføres.

Du kan  anskaffe komponenter og løsningsbeskrivelser, hvor leverandørerne foreslår den bedst egnede løsning og komponenter. Dette kan enten ske ved at du selv står for etableringen af løsningen (miniudbud: Komponentkøb med løsningsbeskrivelse), eller ved at du overlader det fulde ansvar for etablering af en løsning til leverandøren (miniudbud: Løsningskøb med resultatansvar).

Disse to miniudbud giver dig mulighed for at få flere leverandørers kompetencer i spil, fx. ved nyanskaffelser eller udskiftninger.

Ved gennemførelse af et miniudbud kan du både få en ny løsning, samt mulighed for at trække på leverandørens kompetencer i en efterfølgende periode (miniudbud: Kombinationskøb).
Direkte tildeling

Aftalen giver dig mulighed for at indkøbe komponenter til dit eksisterende IT-miljø ved direkte tildeling - alene på baggrund af pris.

Miniudbud

Det er også muligt at gennemføre enkle og hurtige miniudbud til indkøb af bl.a. komponenter (miniudbud: Mængdekøb) og for løbende køb af konsulenttimer over en længere periode (miniudbud: Kompetencekøb). Aftalen er udformet, så der er et minimum af elementer at tage stilling til både for dig som bruger og for leverandørerne, når miniudbuddet gennemføres.

Du kan  anskaffe komponenter og løsningsbeskrivelser, hvor leverandørerne foreslår den bedst egnede løsning og komponenter. Dette kan enten ske ved at du selv står for etableringen af løsningen (miniudbud: Komponentkøb med løsningsbeskrivelse), eller ved at du overlader det fulde ansvar for etablering af en løsning til leverandøren (miniudbud: Løsningskøb med resultatansvar).

Disse to miniudbud giver dig mulighed for at få flere leverandørers kompetencer i spil, fx. ved nyanskaffelser eller udskiftninger.

Ved gennemførelse af et miniudbud kan du både få en ny løsning, samt mulighed for at trække på leverandørens kompetencer i en efterfølgende periode (miniudbud: Kombinationskøb).

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav 

Energistyrelsens indkøbsanbefaling for netværksudstyr følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

Emballage skal være fri for PVC (polyvinylclorid) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:
 • Sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.9)
 • Bidrage til rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.3)
 • Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12, delmål 12.4)
På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav 

Energistyrelsens indkøbsanbefaling for netværksudstyr følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

Emballage skal være fri for PVC (polyvinylclorid) på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at:
 • Sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.9)
 • Bidrage til rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.3)
 • Ansvarligt forbrug og produktion (mål 12, delmål 12.4)

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI