50.05 Biblioteksmaterialer

Danske og udenlandske bøger, årbøger og noder, musik, film, spil og multimedier samt taskebøger og klassesæt
Type
Forpligtende aftale
Status
I drift
Anvendes af
Kun tilsluttede
Trådt i kraft
08. juni 2016
Udløbsdato
15. juni 2020
Forlængelse
Ingen

Aftalen på 50.05 Biblioteksmaterialer er en forpligtende aftale, og kan benyttes af 95 kommuner og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.n, der har tilsluttet sig aftalen i tilslutningsperioden. Øvrige institutioner og enheder, som ikke er omfattet af central- og folkebiblioteksområdet eller folkeskoleområdet, herunder selvejende institutioner har ret til at anvende rammeaftalen.

I er forpligtet til at købe de varer og tilknyttede serviceydelser på central- og folkebiblioteksområdet (omfattende alle central- og folkebiblioteker) på den forpligtende aftale, når indkøbsbehovet kan opfyldes af rammeaftalens sortiment.

I er ikke forpligtet til at aftage for et bestemt beløb i aftalens løbetid.

Aftalen løber i 4 år uden mulighed for forlængelse. Din kommune kan dog have valgt at tiltræde aftalen fra en senere dato. I så fald vil jeres tilslutningsdato fremgå af kommunens tilslutningsaftale.

Sortimentet omfatter følgende delaftaler:

Delaftale 1: Danske bøger og noder
Delaftale 2: Udenlandske bøger og noder
Delaftale 3: Danske og udenlandske årbøger
Delaftale 4: Musik
Delaftale 5: Film
Delaftale 6: Spil og multimedier
Delaftale 7: Taskebøger og klassesæt

Der er tilknyttet en række klargøringsydelser (indbinding og automodtagelse) samt enkelte specifikke serviceydelser på de forskellige delaftaler.

Udløb af rammeaftale

Rammeaftaler pr. delaftaler udløber 4 år efter ikrafttrædelsesdato. Det betyder, at de forskellige delaftaler kan have forskellige udløbsdatoer. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af din tilslutningsaftale.

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Det er muligt at foretage bestilling via mail, telefon eller hjemmeside/portal.

Det er ligeledes muligt at foretage bestilling via materialevalgsmoduler i dit bibliotekssystem og det nye fælles bibliotekssystem, som de fleste biblioteker overgår til fra 2015.

Når du bestiller, skal du huske at oplyse følgende:

 • Profiloplysninger pr. eksemplar
 • A-nummer (midlertidigt materiale nr.) pr. eksemplar
 • Antal eksemplarer
 • Serviceydelser, herunder klargøringsydelser, pr. materiale/materialekategori
 • Ordrenummer
 • ID-nummer (Faust-nr.)
 • Bibliografiske data (i henhold til lokal trimning af den bibliografiske etiket)
 • Bestillingsnummer i accessionssystemet
 • Kundenummer
 • Evt. klargøringskode
 • Kontooplysninger
 • Leveringssted

Leverandøren sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail inden for én arbejdsdag fra det tidspunkt bestillingen er modtaget.

Du har mulighed for, vederlagsfrit, at ændre i bestillingen helt eller delvist indtil én arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Husk at gøre det klart, at købet skal foretages på baggrund af rammeaftale 50.05 Biblioteks-materialer.

Bodsbestemmelser

Oplysninger om bodskrav finder du i Bilag IVA Kravspecifikation under aftaledokumenter.

Leverandører

I skemaet nedenfor kan du se, hvordan de syv delaftaler er fordelt mellem de to leverandører. 

DelaftalerLeverandør
​​1. Danske bøger og noder​​iMusic
​​2. Udenlandske bøger og noder​​Biblioteksmedier A/S
​​3. Danske og udenlandske årbøger​​Biblioteksmedier A/S
​​4. Musik​​Biblioteksmedier A/S
​​5. Film​iMusic
​​6. Spil og multimedier​iMusic
​7. Taskebøger og klassesæt​Biblioteksmedier A/S

 

Sådan finder du din leverandør

Det er muligt at foretage bestilling via mail, telefon eller hjemmeside/portal.

Det er ligeledes muligt at foretage bestilling via materialevalgsmoduler i dit bibliotekssystem og det nye fælles bibliotekssystem, som de fleste biblioteker overgår til fra 2015.

Når du bestiller, skal du huske at oplyse følgende:

 • Profiloplysninger pr. eksemplar
 • A-nummer (midlertidigt materiale nr.) pr. eksemplar
 • Antal eksemplarer
 • Serviceydelser, herunder klargøringsydelser, pr. materiale/materialekategori
 • Ordrenummer
 • ID-nummer (Faust-nr.)
 • Bibliografiske data (i henhold til lokal trimning af den bibliografiske etiket)
 • Bestillingsnummer i accessionssystemet
 • Kundenummer
 • Evt. klargøringskode
 • Kontooplysninger
 • Leveringssted

Leverandøren sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail inden for én arbejdsdag fra det tidspunkt bestillingen er modtaget.

Du har mulighed for, vederlagsfrit, at ændre i bestillingen helt eller delvist indtil én arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Husk at gøre det klart, at købet skal foretages på baggrund af rammeaftale 50.05 Biblioteks-materialer.

Bodsbestemmelser

Oplysninger om bodskrav finder du i Bilag IVA Kravspecifikation under aftaledokumenter.

Leverandører

I skemaet nedenfor kan du se, hvordan de syv delaftaler er fordelt mellem de to leverandører. 

DelaftalerLeverandør
​​1. Danske bøger og noder​​iMusic
​​2. Udenlandske bøger og noder​​Biblioteksmedier A/S
​​3. Danske og udenlandske årbøger​​Biblioteksmedier A/S
​​4. Musik​​Biblioteksmedier A/S
​​5. Film​iMusic
​​6. Spil og multimedier​iMusic
​7. Taskebøger og klassesæt​Biblioteksmedier A/S

 

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Kontakt SKI