17.17 Vikarydelser

​Social og sundhedshjælpere, sygeplejersker, hjemmehjælpere, kontor, administration, 
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
01. december 2019
Udløbsdato
30. november 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Med aftalen kan du med kort varsel købe vikarer. Alle leverandører på aftalen er forpligtet til at levere vikarer, hvor gældende regler for overenskomst og sociale omkostninger er overholdt.

Rammeaftalen dækker brugen af vikarer på områderne sundhed og omsorg samt kontor og administration, og er fordelt på otte geografisk opdelte delaftaler og dækker hele Danmark.

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

På aftalerne for sundhed og omsorg er der en leverandør pr. delaftale. Der bestilles direkte hos den tildelte leverandør via web, mail eller telefon.
På aftalerne for kontor og administration bestilles der ud fra en kaskademodel med to leverandører på. Leverandør nr. 1 kontaktes først, og kan denne ikke opfylde leveranceønsket, skal leverandør nr. 2 kontaktes.

Kan ingen af leverandørerne på aftalen levere vikarydelsen, er du berettiget til at foretage dit køb af det pågældende vikariat et andet sted.

Tidsfrist for at acceptere eller afvise

Der er aftalt tidsfrister for, hvornår leverandøren skal acceptere elle afvise din bestilling i forhold til, hvornår du har brug for vikaren efter bestillingstidspunktet. Du kan se tidsfristerne under de enkelte delaftaler.

Krav til længden af en vagt

På delaftalerne for sundhed og omsorg er minimumslængden for en vagt fem timer.
På delaftalerne for kontor og administration er minimumslængden for en vagt fire timer.
På ingen af aftalerne må en vagt overstige 12 timer.

Afbestilling af vikarer

For de enkelte delaftaler er det defineret, hvornår en vikar senest skal være afbestilt, uden leverandøren har krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation. Du kan se de specifikke tidsfrister under de enkelte delaftaler.

Bodsbestemmelser

Bodsbestemmelserne er beskrevet i ”bilag E Leveringskontrakt” som du finder i zip-filen ”Rammeaftale inkl. Bilag” under aftaledokumenterne på den enkelte delaftaleside.
Sådan finder du din leverandør

På aftalerne for sundhed og omsorg er der en leverandør pr. delaftale. Der bestilles direkte hos den tildelte leverandør via web, mail eller telefon.
På aftalerne for kontor og administration bestilles der ud fra en kaskademodel med to leverandører på. Leverandør nr. 1 kontaktes først, og kan denne ikke opfylde leveranceønsket, skal leverandør nr. 2 kontaktes.

Kan ingen af leverandørerne på aftalen levere vikarydelsen, er du berettiget til at foretage dit køb af det pågældende vikariat et andet sted.

Tidsfrist for at acceptere eller afvise

Der er aftalt tidsfrister for, hvornår leverandøren skal acceptere elle afvise din bestilling i forhold til, hvornår du har brug for vikaren efter bestillingstidspunktet. Du kan se tidsfristerne under de enkelte delaftaler.

Krav til længden af en vagt

På delaftalerne for sundhed og omsorg er minimumslængden for en vagt fem timer.
På delaftalerne for kontor og administration er minimumslængden for en vagt fire timer.
På ingen af aftalerne må en vagt overstige 12 timer.

Afbestilling af vikarer

For de enkelte delaftaler er det defineret, hvornår en vikar senest skal være afbestilt, uden leverandøren har krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation. Du kan se de specifikke tidsfrister under de enkelte delaftaler.

Bodsbestemmelser

Bodsbestemmelserne er beskrevet i ”bilag E Leveringskontrakt” som du finder i zip-filen ”Rammeaftale inkl. Bilag” under aftaledokumenterne på den enkelte delaftaleside.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Vikarloven

Ifølge vikarloven skal vikaren indgå på samme overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår som de andre ansatte i din organisation (virksomhed), medmindre vikarbureauet har en selvstændig overenskomst på området.

Ydermere er der på denne aftale en arbejdsklausul, der sikrer løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Arbejdsvilkårene er ikke mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de, inden for det pågældende faglige område, mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Vikaren skal derudover stilles som de fastansatte i din organisation med hensyn til adgang til kollektiver faciliteter og goder. Det betyder, at vikaren skal have lige adgang til fx frugtordning, frokostordning, børne- og transportfaciliteter.

Din organisation har derudover pligt til at sikre, at vikarer bliver informeret om eventuelt ledige stillinger i din organisation, så de har samme mulighed for at opnå fast beskæftigelse som andre lønmodtagere i den pågældende organisation.
På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Vikarloven

Ifølge vikarloven skal vikaren indgå på samme overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår som de andre ansatte i din organisation (virksomhed), medmindre vikarbureauet har en selvstændig overenskomst på området.

Ydermere er der på denne aftale en arbejdsklausul, der sikrer løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Arbejdsvilkårene er ikke mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de, inden for det pågældende faglige område, mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Vikaren skal derudover stilles som de fastansatte i din organisation med hensyn til adgang til kollektiver faciliteter og goder. Det betyder, at vikaren skal have lige adgang til fx frugtordning, frokostordning, børne- og transportfaciliteter.

Din organisation har derudover pligt til at sikre, at vikarer bliver informeret om eventuelt ledige stillinger i din organisation, så de har samme mulighed for at opnå fast beskæftigelse som andre lønmodtagere i den pågældende organisation.

Delaftaler under 17.17 Vikarydelser

Kontakt SKI