17.11 Managementsupport

Strategi-/organisationsudvikling, forretningsprocesser/effektivisering, analyser/evaluering, systemer/styring, HR.
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
10. februar 2020
Udløbsdato
09. februar 2022
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

På aftalen kan du købe managementsupport. Du anvender aftalen, når du ønsker at foretage et løsningskøb, hvor det er leverandøren, der leder og gennemfører sit eget løsningsforslag. Dermed er det også leverandøren, der er ansvarlig for projektet. 
 
Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling.
 
Rammeaftalen læner sig tæt op ad 17.13 Managementkonsulentydelser, hvor du skal anvende miniudbud, når du skal finde din leverandør.
 
Rammeaftalen har fem delaftaler:
Inden for de fem delaftaler har du mulighed for at vælge mellem følgende fire konsulentkategorier:
  • Juniorkonsulent
  • Konsulent
  • Seniorkonsulent/specialist
  • Chefkonsulent/partner

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid. Når du har din opgavebeskrivelse klar, kan du gennemføre dit køb på 1-2 dage.

Du vælger din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:
  • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 65%
  • Pris: 35 %
Under de enkelte delaftaler på ski.dk finder du under ”aftaledokumenter” et tildelingskit med skabeloner og vejledning, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Bodsbestemmelser

Du har i tilfælde af forsinkelse med leverancen eller med en bodsbelagt milepæl mulighed for at kræve en bod hos leverandøren.
Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid. Når du har din opgavebeskrivelse klar, kan du gennemføre dit køb på 1-2 dage.

Du vælger din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:
  • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 65%
  • Pris: 35 %
Under de enkelte delaftaler på ski.dk finder du under ”aftaledokumenter” et tildelingskit med skabeloner og vejledning, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Bodsbestemmelser

Du har i tilfælde af forsinkelse med leverancen eller med en bodsbelagt milepæl mulighed for at kræve en bod hos leverandøren.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).
På aftalen er leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI