15.01 Laboratorieartikler

Bredt udvalg af artikler til brug i laboratorier.
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
15. januar 2018
Udløbsdato
04. marts 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Fødevarestyrelsen har i samarbejde med SKI gennemført udbud af en rammeaftale på laboratorieartikler. Det er muligt for alle SKI’s kunder at benytte aftalen.

Rammeaftalen gør det muligt for forskere og laboranter at købe laboratorieartikler i mange varianter og kvaliteter, så hovedparten af laboratoriernes behov er dækket. Aftalen kan også bruges til at købe laboratorieartikler til fx undervisningsbrug.

Aftalen indeholder 11 delaftaler:

 • Delaftale 1: Filtre og filtertilbehør
 • Delaftale 2: Pipettering og pipettespidser
 • Delaftale 3: Prøverør og mikrorør
 • Delaftale 4: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter
 • Delaftale 5: Celledyrkning, plader og tilbehør
 • Delaftale 6: Mikrobiologi
 • Delaftale 7: Vials og tilbehør
 • Delaftale 8: Værnemidler og aftørring
 • Delaftale 9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsprodukter til laboratorier
 • Delaftale 10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
 • Delaftale 11: Handsker

Brug af aftalen

​Sådan finder du din leverandør

Leverandørerne er tildelt på delaftalerne efter en kaskademodel. Tildelingen sker ud fra en evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det betyder, at alle brugere af aftalen som udgangspunkt skal købe ind hos leverandør nr. 1 på delaftalerne.

Kaskademodellen giver dog mulighed for, at der kan købes ind hos leverandør nr. 2 i kaskaden, hvis leverandør nr. 1 ikke kan levere en vare, der passer til dit behov. Det samme gælder for leverandør nr. 3, hvis leverandør nr. 2 heller ikke møder dine behov.

Sådan køber du ind på aftalen

Indkøb kan foretages via kundeportal, e-katalog (e-kataloget indeholder hele rammeaftalens sortiment), via webshop (i webshoppen findes alle de varer mv. i leverandørens sortiment, som lever op til kravspecifikationen), mail eller ved telefonisk ordre til leverandørerne.

Du skal modtage en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail senest den efterfølgende arbejdsdag fra leverandørens modtagelse af din bestilling.

Delaftale- og kaskadeoversigt:

Delaftale
​Nr. i kaskaden
​Leverandør
​1: Filtre og filtertilbehør
​1
​​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3
​Phenomenex ApS
​2: Pipettering og pipettespidser
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​In Vitro A/S
3​​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3: Prøverør og mikrorør
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​3
​In Vitro A/S
​4: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​3
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​5: Celledyrkning, plader og tilbehør
​1
​In Vitro A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​6: Mikrobiologi
​1
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​Buch & Holm A/S
​7: Vials og tilbehør
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3
​Mikrolab Aarhus A/S
​8: Værnemidler og aftørring
​1
​​D-S Sikkerhedsudstyr
​2
​​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​ICM
​9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsprodukter til laboratorier
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
​1
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
11: Handsker
​1
​Imtex ApS
​2
​D-S Sikkerhedsudstyr
3​
​Th. Geyer Skandinavien ApS

​Sådan finder du din leverandør

Leverandørerne er tildelt på delaftalerne efter en kaskademodel. Tildelingen sker ud fra en evaluering af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det betyder, at alle brugere af aftalen som udgangspunkt skal købe ind hos leverandør nr. 1 på delaftalerne.

Kaskademodellen giver dog mulighed for, at der kan købes ind hos leverandør nr. 2 i kaskaden, hvis leverandør nr. 1 ikke kan levere en vare, der passer til dit behov. Det samme gælder for leverandør nr. 3, hvis leverandør nr. 2 heller ikke møder dine behov.

Sådan køber du ind på aftalen

Indkøb kan foretages via kundeportal, e-katalog (e-kataloget indeholder hele rammeaftalens sortiment), via webshop (i webshoppen findes alle de varer mv. i leverandørens sortiment, som lever op til kravspecifikationen), mail eller ved telefonisk ordre til leverandørerne.

Du skal modtage en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail senest den efterfølgende arbejdsdag fra leverandørens modtagelse af din bestilling.

Delaftale- og kaskadeoversigt:

Delaftale
​Nr. i kaskaden
​Leverandør
​1: Filtre og filtertilbehør
​1
​​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3
​Phenomenex ApS
​2: Pipettering og pipettespidser
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​In Vitro A/S
3​​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3: Prøverør og mikrorør
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​3
​In Vitro A/S
​4: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​3
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​5: Celledyrkning, plader og tilbehør
​1
​In Vitro A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​6: Mikrobiologi
​1
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​Buch & Holm A/S
​7: Vials og tilbehør
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​2
​Th. Geyer Skandinavien ApS
​3
​Mikrolab Aarhus A/S
​8: Værnemidler og aftørring
​1
​​D-S Sikkerhedsudstyr
​2
​​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​3
​ICM
​9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsprodukter til laboratorier
​1
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
​10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
​1
​Hounisen Laboratorieudstyr A/S
​2
​Fisher Scientific Biotech Line ApS
11: Handsker
​1
​Imtex ApS
​2
​D-S Sikkerhedsudstyr
3​
​Th. Geyer Skandinavien ApS

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI