09.01 Fødevarer og engangsartikler

​Kød, pålæg, mejeri, grønt, frugt, brød, kager, færdigretter, kolonial, fisk, fødevareemballage og engangsartikler

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
15. juli 2016
Udløbsdato
14. juli 2020
Forlængelse
Ingen

Med rammeaftalen kan du købe fødevarer, engangsartikler og fødevareemballage. Aftalen er særligt målrettet offentlige indkøbere, som har behov for at købe indenfor disse varekategorier til både store og mindre køkkener samt kantiner. Der er i rammeaftalen taget højde for kundernes behov omkring sæsonvarer samt ønsker til både konventionelle og økologiske varer.

En stor referencegruppe bestående af kundernes indkøbs- og udbudsansvarlige samt køkkenfagligt personale bistået af faglige specialister fra Københavns Madhus og Madkulturen under projekt ’Kloge fødevareindkøb’, har deltaget i udarbejdelsen af aftalens bestemmelser og varesortiment.

Aftalen kan anvendes af alle offentlige organisationer, der er kunde hos SKI.

Aftalen er for alle typer af offentlige institutioner med større og mindre indkøbsbehov. Leverandørerne har dog som udgangspunkt ret til at afvise bestillinger på under 1.000 kr. 

09.01 Fødevarer kan anvendes af de kommuner, der ikke er tilsluttet den forpligtende aftale, eller hvis tilsluttede kommuner skal købe typer af varer, der ikke er på 50.90 Fødevarer.

Fødevareforsyning ifm. COVID-19

Fødevareforsyningen til de ”sårbare enheder” som hospitaler, plejehjem og lignende er topprioritet for foodservicebranchen i forbindelse med COVID-19. I dette forståelsespapir fra FoodSam (Foodservice-branchens forum for effektivt Samarbejde) kan du se mere om, hvordan det kan påvirke dig. 

Sortiment

SKI-KATALOGET

Aftalen tilbyder et bredt sortiment af med både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler.

Der kan købes varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Grønt
 • Frugt
 • Snitgrønt og frugt
 • Frugt og grønt frost
 • Brød og kager
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Fisk
 • Fødevareemballage
 • Engangsartikler

Aftalen tilbyder et bredt sortiment af med både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler.

Der kan købes varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Grønt
 • Frugt
 • Snitgrønt og frugt
 • Frugt og grønt frost
 • Brød og kager
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Fisk
 • Fødevareemballage
 • Engangsartikler

Brug af aftalen

Rammeaftalen giver både mulighed for at bruge direkte træk, tildeling af periodekøbsaftale og miniudbud, alt efter købets omfang. Se nedenstående beskrivelse af tildelingsmetoder.

De tre leverandører er blevet tildelt på baggrund af ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det er blandt disse tre leverandører, at du skal foretage din tildeling, til den leverandør der har den laveste pris på din samlede varekurv, når du køber ind på aftalen. SKI har til hjælp til tildeling udarbejder vejledning samt hjælpeværktøj i form af tildelingstools der skal sikre du nem kan tildele på aftalen.

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør i henhold til aftalens vejledning og retningslinjer i aftalens Bilag B. Se tillige under ’Tildelingsform’ her på siden.

Tildelingsformer

Tildelingskriterier – se tillige Bilag B

 • Direkte tildeling - enkelt træk, som anvendes når jeres årlige indkøb på rammeaftalen maksimalt når op på 100.000 kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer.
 • Direkte tildeling – periodekøb, som anvendes når jeres årlige indkøb på rammeaftalen udgør mere end 100.000 kr. og mindre end 10 mio. kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer.
 • Miniudbud – periodekøb, skal gennemføres når en af følgende to vilkår er opfyldt:
  1. I har et årligt indkøbsvolumen på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer
  2. Flere enheder (EAN-numre) foretager et samlet indkøb (miniudbud), der har en estimeret volumen på minimum 5 mio. kr. pr. år, og hver enhed har et årligt indkøb på minimum 0,5 mio. kr. (ekskl. moms). Hver enhed får efterfølgende en selvstændig aftale med den vindende leverandør.

OBS.: Alle aftalens dokumenter findes på ski.dk og når du anvender aftalen skal Bilag B.2 udfyldes og fremsendes til SKI, for at dokumentere afløftning af udbudspligten.

Rammeaftalen giver både mulighed for at bruge direkte træk, tildeling af periodekøbsaftale og miniudbud, alt efter købets omfang. Se nedenstående beskrivelse af tildelingsmetoder.

De tre leverandører er blevet tildelt på baggrund af ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det er blandt disse tre leverandører, at du skal foretage din tildeling, til den leverandør der har den laveste pris på din samlede varekurv, når du køber ind på aftalen. SKI har til hjælp til tildeling udarbejder vejledning samt hjælpeværktøj i form af tildelingstools der skal sikre du nem kan tildele på aftalen.

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør i henhold til aftalens vejledning og retningslinjer i aftalens Bilag B. Se tillige under ’Tildelingsform’ her på siden.

Tildelingsformer

Tildelingskriterier – se tillige Bilag B

 • Direkte tildeling - enkelt træk, som anvendes når jeres årlige indkøb på rammeaftalen maksimalt når op på 100.000 kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer.
 • Direkte tildeling – periodekøb, som anvendes når jeres årlige indkøb på rammeaftalen udgør mere end 100.000 kr. og mindre end 10 mio. kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer.
 • Miniudbud – periodekøb, skal gennemføres når en af følgende to vilkår er opfyldt:
  1. I har et årligt indkøbsvolumen på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms opgjort på EAN-nummer
  2. Flere enheder (EAN-numre) foretager et samlet indkøb (miniudbud), der har en estimeret volumen på minimum 5 mio. kr. pr. år, og hver enhed har et årligt indkøb på minimum 0,5 mio. kr. (ekskl. moms). Hver enhed får efterfølgende en selvstændig aftale med den vindende leverandør.

OBS.: Alle aftalens dokumenter findes på ski.dk og når du anvender aftalen skal Bilag B.2 udfyldes og fremsendes til SKI, for at dokumentere afløftning af udbudspligten.

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke aftalekrav

Fairtrade-produkter på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Investere i uddannelse (mål 4, delmål 4.5) 
 • Øge ligestilling mellem kønnene (mål 5, delmål 5.1 og 5.5) 
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.8) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2).

Økologiske produkter på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at: 

 • Fremme sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.d)
 • Bidrage til rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.5 og 15.a).

Miljøcertificering (Svanemærket) på aftalen bidrager til at sikre bæredygtig brug af verdens have (FN’s verdensmål 14, delmål 14.1 og 14.3)

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke aftalekrav

Fairtrade-produkter på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Investere i uddannelse (mål 4, delmål 4.5) 
 • Øge ligestilling mellem kønnene (mål 5, delmål 5.1 og 5.5) 
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.8) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2).

Økologiske produkter på aftalen bidrager til FN’s verdensmål om at: 

 • Fremme sundhed og trivsel (mål 3, delmål 3.d)
 • Bidrage til rent vand og sanitære forhold (mål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.5 og 15.a).

Miljøcertificering (Svanemærket) på aftalen bidrager til at sikre bæredygtig brug af verdens have (FN’s verdensmål 14, delmål 14.1 og 14.3)

Leverandører

​ De tre leverandører på rammeaftalen er:

 • Catering Engros
 • Danske Cater 
 • Hørkram Foodservice

Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudskassen” bruger du, når du sender af miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Leverandører

Kontraktansvarlige

Catering Engros A/S
Navn
Jan Andersen
Title
Salgschef
Email
cejan@cateringengros.dk
Telefon
70 80 80 80
Hørkram Foodservice A/S
Navn
Preben Berg Kristensen
Title
Viceadm. direktør
Email
pk@hoka.dk
Telefon
57 87 04 00
Dansk Cater A/S - AB Catering/BC Catering
Navn
Søren Berthelsen
Title
Markedsdirektør
Email
sb@cater.dk
Telefon
96 37 20 20

Salgsansvarlige

Catering Engros A/S
Navn
Jan Andersen
Title
Salgschef
Email
cejan@cateringengros.dk
Telefon
70 80 80 80
Hørkram Foodservice A/S
Navn
Annette Badsberg
Title
Udbudsansvarlig
Email
aba@hoka.dk
Telefon
57 87 04 00
Dansk Cater A/S - AB Catering/BC Catering
Navn
Martin Glintborg
Title
Markedskoordinator
Email
mg@cater.dk
Telefon
96 37 20 20

Udbudspostkasser

Catering Engros A/S
Navn
-
Title
Email
cateringengros@cateringengros.dk
Telefon
70 80 80 80
Hørkram Foodservice A/S
Navn
-
Title
Email
salg-soro@hoka.dk
Telefon
57 87 04 00
Dansk Cater A/S - AB Catering/BC Catering
Navn
Søren Berthelsen
Title
Markedsdirektør
Email
sb@cater.dk
Telefon
96 37 20 20

Kontakt SKI