03.13 Møbler

Et bredt udvalg af møbler til administrative arbejdspladser, kantiner, plejeinstitutioner, skoler og daginstitutioner.

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
15. maj 2017
Udløbsdato
14. maj 2021
Forlængelse
Ingen

03.13 Møbler indeholder et bredt udvalg af gode funktionelle møbler med fokus på kvalitet, ergonomi og miljø, og der er bl.a. krav om, at alt træ på aftalen skal være bæredygtigt certificeret.

Aftalen består af fem delaftaler:

 • Delaftale 1: Kontormøbler
 • Delaftale 2: Kantine- og loungemøbler
 • Delaftale 3: Plejemøbler
 • Delaftale 4: Dagsinstitutionsmøbler
 • Delaftale 5: Undervisningsmøbler

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Når du skal tildele din ordre til en leverandør, skal du enten foretage direkte tildeling eller et såkaldt miniudbud.

Ved direkte tildeling skal du tildele din ordre via en kaskademodel. Det vil sige, at når du har fundet ud af, hvilket møbel du vil købe, skal du placere din ordre hos den leverandør, som er nr. 1 på listen. Hvis møblet hos leverandør nr. 1 ikke passer ind i dit møbelmiljø, kan du vælge at springe til leverandør nr. 2 for at købe det konkrete møbel. Passer dette møbel heller ikke ind i dit møbelmiljø, kan du springe til leverandør nr. 3. Se uddybende vejledning under de enkelte delaftaler.

Miniudbud skal du anvende, når du er i en af følgende situationer:

 1. Du har behov for, at leverandøren som en del af sit tilbud kommer med et forslag til en indretningsløsning. Leverandøren skal samtidig tilbyde møbler, der opfylder jeres krav og behov til eksempelvis mål, farveønsker og eventuelle ønsker om videreførelse af en eksisterende designlinje.
 2. Du har behov for, at leverandøren tilbyder møbler til opfyldelse af en udarbejdet indretningsløsning. Der tænkes her på den situation, hvor du har en indretningsarkitekt eller lignende til at arbejde i eller for din organisation, og der er derfor kun behov for, at leverandøren tilbyder møbler, der passer ind i den allerede udarbejdede indretningsløsning.

Ved anvendelse af miniudbud skal du vælge din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der konkurreres på pris, kvalitet og leveringstid. Se uddybende vejledning under de enkelte delaftaler.

Sådan finder du din leverandør

Når du skal tildele din ordre til en leverandør, skal du enten foretage direkte tildeling eller et såkaldt miniudbud.

Ved direkte tildeling skal du tildele din ordre via en kaskademodel. Det vil sige, at når du har fundet ud af, hvilket møbel du vil købe, skal du placere din ordre hos den leverandør, som er nr. 1 på listen. Hvis møblet hos leverandør nr. 1 ikke passer ind i dit møbelmiljø, kan du vælge at springe til leverandør nr. 2 for at købe det konkrete møbel. Passer dette møbel heller ikke ind i dit møbelmiljø, kan du springe til leverandør nr. 3. Se uddybende vejledning under de enkelte delaftaler.

Miniudbud skal du anvende, når du er i en af følgende situationer:

 1. Du har behov for, at leverandøren som en del af sit tilbud kommer med et forslag til en indretningsløsning. Leverandøren skal samtidig tilbyde møbler, der opfylder jeres krav og behov til eksempelvis mål, farveønsker og eventuelle ønsker om videreførelse af en eksisterende designlinje.
 2. Du har behov for, at leverandøren tilbyder møbler til opfyldelse af en udarbejdet indretningsløsning. Der tænkes her på den situation, hvor du har en indretningsarkitekt eller lignende til at arbejde i eller for din organisation, og der er derfor kun behov for, at leverandøren tilbyder møbler, der passer ind i den allerede udarbejdede indretningsløsning.

Ved anvendelse af miniudbud skal du vælge din leverandør ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der konkurreres på pris, kvalitet og leveringstid. Se uddybende vejledning under de enkelte delaftaler.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen er der certificeret bæredygtigt træ. Det bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9)  
 • Støtte bæredygtig byudvikling og lokalsamfund (mål 11, delmål 11.5, 11.6 og 11.a) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a).

Miljøcertificeringer (Svanemærket) på aftalen bidrager desuden til at sikre rent vand og sanitære forhold (FN’s verdensmål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

På aftalen er der certificeret bæredygtigt træ. Det bidrager til FN’s verdensmål om at:

 • Afskaffe fattigdom (mål 1, delmål 1.4, 1.5, 1.a og 1.b)
 • Stoppe sult (mål 2, delmål 2.4, 2.5, 2.a, 2.b og 2.c)
 • Skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8, delmål 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 og 8.9)  
 • Støtte bæredygtig byudvikling og lokalsamfund (mål 11, delmål 11.5, 11.6 og 11.a) 
 • Bekæmpe klimaforandringer (mål 13, delmål 13.1 og 13.2) 
 • Passe på livet på land (mål 15, delmål 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 og 15.a).

Miljøcertificeringer (Svanemærket) på aftalen bidrager desuden til at sikre rent vand og sanitære forhold (FN’s verdensmål 6, delmål 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6).

Hvem kan bruge aftalen

 • Folketinget
 • Frederikssund Kommune
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Mercantec
 • Aalborg Universitet

Kontakt SKI