02.22 It-driftskapacitet

Platformservices, infrastrukturservices, slutbrugerenheder, netværkservice og co-location/housing

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
02. november 2018
Udløbsdato
01. november 2020
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Aftalen gør det muligt for dig at få driftet alt fra en enkelt server, din backup og indkøb af Cloud kapacitet, til at du kan foretage outsourcing af hele myndighedens it-drift inklusiv dit slutbruger-udstyr som PC og tablet mm. Aftalen også rummer mulighed for, at du kan indkøbe Co-location/Housing, hvis du selv vil varetage driften, men ikke har de fysiske rammer til formålet.

It-driftsområdet er i en rivende udvikling, og den øgede digitalisering i den offentliggie sektor stiller større og større krav til ”time to market”, sikkerhed og skallérbarhed. Samtidig skal der tages hensyn til økonomien. Derfor understøtter aftalen både drift af eget og leverandørejet it-udstyr samt cloudbaserede og sammensatte løsninger heraf.

Aftalens priser på ni af de vigtigste områder reguleres hvert halve år af SKI på baggrund af benchmarkanalyser som udarbejdes af Zangenberg og Quarterly Analytics. Dette sikrer, at aftalens priser følger markedsudviklingen.

De ni områder er:

  1. Serverdrift
  2. Virtuel desktop as-a-service
  3. Backup as-a-service
  4. Server as-a-service
  5. Virtualisering as-a-service
  6. Storage as-a-service
  7. Slutbruger as-a-service
  8. Management af slutbrugerenheder
  9. Mobile Device Management

Der kan indgås leveringsaftaler på tre år med optioner om forlængelse i 2 x 3 år.

Brug af aftalen

​Når du skal købe ind på aftalen, skal du som udgangspunkt tildele direkte til leverandørerne på baggrund af den laveste pris.

Har du skærpende krav til sikkerhed, medarbejderoverdragelser, eller har behov for
et løsningsforslag med resultatansvar, skal du gå i miniudbud blandt leverandørerne.

Du kan læse mere om retningslinjerne for direkte tildeling og miniudbud i rammeaftalens bilag B, som du finder under ”aftaledokumenter” på denne side. Her finder du også et tildelingstool med vejledning, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb ved direkte tildeling.

​Når du skal købe ind på aftalen, skal du som udgangspunkt tildele direkte til leverandørerne på baggrund af den laveste pris.

Har du skærpende krav til sikkerhed, medarbejderoverdragelser, eller har behov for
et løsningsforslag med resultatansvar, skal du gå i miniudbud blandt leverandørerne.

Du kan læse mere om retningslinjerne for direkte tildeling og miniudbud i rammeaftalens bilag B, som du finder under ”aftaledokumenter” på denne side. Her finder du også et tildelingstool med vejledning, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb ved direkte tildeling.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI