02.19 SaaS-Cloud

Bredt sortiment af fagsystemer og software as a service (SaaS)
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
30. august 2019
Udløbsdato
29. august 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

På aftalen kan alle offentlige organisationer købe standard fagsystemer som software as a service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service. De er karakteriseret ved at være ”on-demand services” på abonnementslignende vilkår, hvor ”hostingdelen” foregår hos leverandøren. Servicen ejes, udvikles, vedligeholdes og driftes af leverandøren.

Aftalen er opdelt i 36 delaftaler fordelt på Del I og Del II:
Hver delaftale er inddelt i ydelsesområder, der følger den Fælles Offentlige Reference Model (FORM).

Brug af aftalen

Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:
  1. Direkte tildeling
  2. Miniudbud
Direkte tildeling er et ”direkte indkøb” af services via abonnementsbaseret betaling, samt mulighed for tilkøb af funktionalitet, timer og uddannelse. Du skal i udgangspunktet foretage en direkte tildeling. 

Miniudbud er en konkurrenceudsættelse, hvor leverandørerne byder ind med specifikke løsningsforslag af deres Services jf. jeres særlige specifikationer af behov om tilpasninger, tilretninger, integrationer, skærpelser af forhold, andet etc. Alene hvor betingelserne for miniudbud er opfyldt, skal der gennemføres et miniudbud. Du kan se hvornår du er forpligtet til at gennemføre miniudbud i bilag B Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale.
Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:
  1. Direkte tildeling
  2. Miniudbud
Direkte tildeling er et ”direkte indkøb” af services via abonnementsbaseret betaling, samt mulighed for tilkøb af funktionalitet, timer og uddannelse. Du skal i udgangspunktet foretage en direkte tildeling. 

Miniudbud er en konkurrenceudsættelse, hvor leverandørerne byder ind med specifikke løsningsforslag af deres Services jf. jeres særlige specifikationer af behov om tilpasninger, tilretninger, integrationer, skærpelser af forhold, andet etc. Alene hvor betingelserne for miniudbud er opfyldt, skal der gennemføres et miniudbud. Du kan se hvornår du er forpligtet til at gennemføre miniudbud i bilag B Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).
På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Kontakt SKI