02.18 It-løsninger og -projekter

Bredt udvalg af software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv.

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
31. maj 2019
Udløbsdato
30. maj 2021
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at sortimentet funktionelt og indholdsmæssigt ligger indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de teknologiområder og kundesegmenter, som er defineret af SKI.

Sortiment

SKI-KATALOGET
Tildelingsværktøj

Du skal gå i kataloget for at tilgå tildelingsværktøjet på aftalen. 
Under aftaledokumenter længere nede på siden, finder du en 'Trin-for-trin vejledning'.

Hvad kan du købe på rammeaftalen

Rammeaftalens sortiment består af: 
  • Teknologiområder (konsulenter) 
  • Software 
  • Standardaftaler  
Rammeaftalen stiller en bred vifte af løsninger og kompetencer til rådighed.

Rammeaftalen fokuserer på små og mellemstore indkøb hos kunderne, idet aftalens dokumenter er forenklet med henblik på at sikre, at aftalen kan give en væsentlig effektivisering af selve indkøbsprocessen - også når den anvendes til små og mellemstore anskaffelser. Der er ingen formelle begrænsninger, så hvis aftalens bestemmelser og vilkår kan rumme behovene i større projekter, kan aftalen sagtens bruges her også.

Rammeaftalen giver mulighed for at anskaffe nye it-systemer, der består af standardsoftware eller udvikling, eller en kombination heraf. Der kan desuden købes vedligehold sammen med nyt it-system eller til allerede eksisterende it-systemer.


Tildelingsværktøj

Du skal gå i kataloget for at tilgå tildelingsværktøjet på aftalen. 
Under aftaledokumenter længere nede på siden, finder du en 'Trin-for-trin vejledning'.

Hvad kan du købe på rammeaftalen

Rammeaftalens sortiment består af: 
  • Teknologiområder (konsulenter) 
  • Software 
  • Standardaftaler  
Rammeaftalen stiller en bred vifte af løsninger og kompetencer til rådighed.

Rammeaftalen fokuserer på små og mellemstore indkøb hos kunderne, idet aftalens dokumenter er forenklet med henblik på at sikre, at aftalen kan give en væsentlig effektivisering af selve indkøbsprocessen - også når den anvendes til små og mellemstore anskaffelser. Der er ingen formelle begrænsninger, så hvis aftalens bestemmelser og vilkår kan rumme behovene i større projekter, kan aftalen sagtens bruges her også.

Rammeaftalen giver mulighed for at anskaffe nye it-systemer, der består af standardsoftware eller udvikling, eller en kombination heraf. Der kan desuden købes vedligehold sammen med nyt it-system eller til allerede eksisterende it-systemer.


Brug af aftalen

Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:
  1. Direkte tildeling
  2. Miniudbud
Direkte tildeling benyttes hvis du ikke har brug for en løsningsbeskrivelse. I dette tilfælde benyttes tildelingsværktøjet, der er tilgængelig via ski.dk på aftalesiden til at foretage den direkte tildeling.

Miniudbud benyttes i de tilfælde, hvor du har behov for en løsningsbeskrivelse. SKI har udarbejdet et tildelingsværktøj, der hjælper dig med at udvælge de leverandører, der inviteres til at deltage i  dit miniudbud. Derudover stiller SKI materiale til rådighed til gennemførslen af dit miniudbud. 
Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:
  1. Direkte tildeling
  2. Miniudbud
Direkte tildeling benyttes hvis du ikke har brug for en løsningsbeskrivelse. I dette tilfælde benyttes tildelingsværktøjet, der er tilgængelig via ski.dk på aftalesiden til at foretage den direkte tildeling.

Miniudbud benyttes i de tilfælde, hvor du har behov for en løsningsbeskrivelse. SKI har udarbejdet et tildelingsværktøj, der hjælper dig med at udvælge de leverandører, der inviteres til at deltage i  dit miniudbud. Derudover stiller SKI materiale til rådighed til gennemførslen af dit miniudbud. 

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Udbudspostkassen” skal du bruge, når du sender miniudbudsmateriale til leverandørerne. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Leverandører

Kontraktansvarlige

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Christian Klibo
Title
Partner
Email
christian.klibo@pwc.com
Telefon
40 41 95 20
Ditmer a/s
Navn
Danni Giørtz-Jørgensen
Title
Intern forretningsudvikler
Email
kontrakt@ditmer.dk
Telefon
87 34 22 52
Atos IT Solutions and Services A/S
Navn
Darko Loncar
Title
Direktør, Salg og Forretningsudvikling
Email
darko.loncar@atos.net
Telefon
40 45 67 36
Moment A/S
Navn
Morten Thomsen
Title
Konsulentchef
Email
mot@moment.dk
Telefon
33 48 22 27
Dwarf A/S
Navn
Kim Skjoldborg
Title
Direktør for Forretningsudvikling
Email
ksk@dwarf.dk
Telefon
38 16 04 11
Arcanic A/S
Navn
Søren Bjergø
Title
Direktør
Email
sorb@arcanic.dk
Telefon
45 25 74 50
Accobat A/S
Navn
Mikael Iuel-Brockdorff
Title
Partner, Cand.Merc.
Email
mib@accobat.com
Telefon
27 15 32 03
Pentia A/S
Navn
Asger Vigeholm
Title
Bid & Contract Manager/Juniorpartner
Email
atv@pentia.dk
Telefon
31 13 71 83
Globeteam A/S
Navn
Kristian Lykke
Title
Partner
Email
krl@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
J.H. Schultz Information A/S
Navn
Michael Knudsen
Title
Email
schultz@schultz.dk
Telefon
41 95 47 25
Miracle A/S
Navn
Simon Møgelvang Bang
Title
Chief Sales Officer
Email
smb@miracle.dk
Telefon
53 74 72 68
ProActive A/S
Navn
Gorm Priem
Title
Partner
Email
gorm@proactive.dk
Telefon
27 22 33 22
Knowledge Cube A/S
Navn
Amir Mirzay Chirazi
Title
CCO
Email
amc@knowledgecube.net
Telefon
26 20 07 20
Progressive A/S
Navn
Jesper Larsen
Title
CEO
Email
ski@progressive.dk
Telefon
25 44 63 78
Elbek & Vejrup A/S
Navn
Lotte Jensen
Title
Teamleder
Email
loj@elbek-vejrup.dk
Telefon
70 20 20 86
EG A/S
Navn
Tommy Nielsen
Title
Bid Manager
Email
tonie@eg.dk
Telefon
72 20 77 05
PeopleNet A/S
Navn
Claus Friis Pedersen
Title
CEO
Email
cfp@peoplenet.dk
Telefon
70 21 44 45
Atkins Danmark A/S
Navn
Eli Skop
Title
Direktør
Email
eli.skop@atkinsglobal.com
Telefon
82 33 94 48
Formpipe Software A/S
Navn
poul arne bødker
Title
Bid Manager/Contract Manager
Email
poul.arne.bodker@formpipe.com
Telefon
33 25 65 55
Vision Management A/S
Navn
Kristina Zeemann
Title
CEO
Email
kze@vision-management.dk
Telefon
22 69 42 02
Capgemini Danmark A/S
Navn
Anders Sejersdal
Title
CFO
Email
anders.sejersdal@capgemini.com
Telefon
70 11 22 00
Atea A/S
Navn
Jesper Heding
Title
Business Supporter
Email
ski.kc@atea.dk
Telefon
70 25 25 50
KMD A/S
Navn
Claus Fredsted
Title
Projektchef
Email
cfd@kmd.dk
Telefon
44 60 10 00
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
David Lange
Title
Salgsdirektør
Email
david.lange@dk.fujitsu.com
Telefon
27 13 35 75
Nine A/S
Navn
Michael Wätjen
Title
Direktør
Email
mwa@nine.dk
Telefon
41 88 23 88
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
Netcompany A/S
Navn
Jan Winther
Title
Partner
Email
jw@netcompany.com
Telefon
41 73 02 35
itelligence a/s
Navn
Søren Schledermann
Title
Sales Manager
Email
soren.schledermann@itelligence.dk
Telefon
25 43 88 33
Arosii A/S
Navn
Morten Kvistgaard Nielsen
Title
CEO
Email
ski@arosii.dk
Telefon
70 27 30 10
Berú ApS
Navn
Rasmus Rudolf
Title
Adm. direktør
Email
rasmus@beru.dk
Telefon
50 77 56 90
Commentor A/S
Navn
Jesper Dan Christiansen
Title
COO
Email
jdc@commentor.dk
Telefon
41 32 86 55
Datagruppen MultiMed A/S
Navn
Claus Holm
Title
Salgschef
Email
ch@multimed.dk
Telefon
75 72 54 99
Eksponent ApS
Navn
Bo Juni
Title
Partner
Email
bo.juni@eksponent.com
Telefon
20 41 34 56
Inspari A/S
Navn
Kim Bryndum
Title
COO
Email
ksb@inspari.dk
Telefon
70 24 56 55
Key2Know A/S
Navn
Christian Gausbo
Title
COO
Email
cga@key2know.dk
Telefon
21 39 00 02
KPS Consulting A/S
Navn
Claus Nielsen
Title
Partner
Email
claus.nielsen@kps.com
Telefon
30 78 45 81
NTI A/S
Navn
Vibeke Petersen
Title
Chefkonsulent
Email
vp@nti.dk
Telefon
44 35 07 15
Numeric ApS
Navn
Kaare Thyregod Madsen
Title
Managing Partner
Email
kaare.thyregod@numeric.dk
Telefon
41 42 15 68
QualiWare ApS
Navn
Kuno Brodersen
Title
CEO
Email
kuno.brodersen@qualiware.com
Telefon
45 47 07 00
Scott/Tiger A/S
Navn
Lykke Luimes
Title
HR Manager
Email
lykke.luimes@scott-tiger.dk
Telefon
45 46 03 06
TIMEmSYSTEM Aps
Navn
Jan Badura
Title
Direktør og partner
Email
jwb@timemsystem.com
Telefon
43 75 55 60
SYSCO AS
Navn
Christian Skytt
Title
Adm. direktør
Email
csk@basecare.dk
Telefon
70 27 05 52
Konsortiet Aety, Arbit, Bar-Tech, Nine Circle & Integrator
Navn
Søren Jacobsen
Title
CTO
Email
sej@aety.io
Telefon
51 95 05 15
AHOC-CONVISION
Navn
Ronny Post
Title
COO
Email
ronny.post@ahoc.dk
Telefon
70 26 77 62
Konsortiet European Dynamics
Navn
Jan Telling
Title
Senior Consultant
Email
ibd-nordic@eurodyn.com
Telefon
40 76 29 70
@INVIXO-VENZO
Navn
Søren Lærkedal
Title
CFO
Email
invixo-venzo@invixo.com
Telefon
40 20 30 27
Framework Digital
Navn
Marianne Koue Smith
Title
Adm. Direktør
Email
mks@frameworkcph.com
Telefon
70 23 33 73
Konsortiet Septima P/S og Magenta ApS
Navn
Bo Overgaard
Title
Direktør
Email
bo@septima.dk
Telefon
91 32 69 40
Konsortiet Umano & ITAGIL
Navn
Thomas Halberg Petersson
Title
Direktør
Email
thomas@umano.dk
Telefon
35 37 08 76
Viking Software A/S (konsortium)
Navn
Karin Brønserud
Title
Business Developer
Email
karin@vikingsoftware.com
Telefon
29 16 26 46
Balidea Consulting & Programming, SL
Navn
Anders Elfving
Title
Business Development Manager
Email
anders.elfving@balidea.com
Telefon
21 97 41 63
Max Manus A/S
Navn
Lars Møller
Title
Sales Director - Denmark
Email
lars.moller@maxmanus.com
Telefon
70 10 55 10
Delegate A/S
Navn
Peter Østergaard
Title
Adm. Direktør
Email
poe@delegate.dk
Telefon
20 58 88 38
Peytz & Co. A/S
Navn
Svend Jensen
Title
Kontaktdirektør
Email
sj@peytz.dk
Telefon
20 40 71 76
Visma Consulting A/S
Navn
Jeppe Peitersen
Title
Salgsdirektør
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Tieto Denmark A/S
Navn
Pelle Olsen
Title
Head of Sales Tieto Denmark
Email
pelle.olsen@tieto.com
Telefon
60 23 01 16
Systematic A/S
Navn
Dina Myrup Raabjerg
Title
Senior Manager Business Development
Email
dmr@systematic.com
Telefon
89 43 20 00
Orbicon A/S
Navn
Alan Nissen
Title
Afdelingschef
Email
alan@orbicon.dk
Telefon
51 62 57 60
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Salgsansvarlige

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Jesper Tüchsen
Title
Director
Email
jesper.tuechsen@pwc.com
Telefon
20 10 95 11
Ditmer a/s
Navn
Toke Lund
Title
Projektchef
Email
salg@ditmer.dk
Telefon
87 34 44 69
Atos IT Solutions and Services A/S
Navn
Darko Loncar
Title
Direktør, Salg og Forretningsudvikling
Email
darko.loncar@atos.net
Telefon
40 45 67 36
Moment A/S
Navn
Anders Løvgreen
Title
Commercial Director
Email
alo@moment.dk
Telefon
33 43 26 36
Dwarf A/S
Navn
Kim Skjoldborg
Title
Direktør for Forretningsudvikling
Email
ksk@dwarf.dk
Telefon
38 16 04 11
Arcanic A/S
Navn
Søren Bjergø
Title
Direktør
Email
sorb@arcanic.dk
Telefon
45 25 74 50
Accobat A/S
Navn
Allan Lund-Müller
Title
Senior Business Advisor
Email
alm@accobat.com
Telefon
32 11 10 90
Pentia A/S
Navn
Andreas Rask Lundsgaard
Title
Business Development Director/Juniorpartner
Email
arl@pentia.dk
Telefon
53 60 00 83
Globeteam A/S
Navn
Peter Langvad
Title
Senior Executive
Email
pl@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
J.H. Schultz Information A/S
Navn
Jesper Seidler
Title
Salgsdirektør
Email
Jbs@schultz.dk
Telefon
72 28 28 27
Miracle A/S
Navn
Simon Møgelvang Bang
Title
Chief Sales Officer
Email
smb@miracle.dk
Telefon
53 74 72 68
ProActive A/S
Navn
Gorm Priem
Title
Partner
Email
gorm@proactive.dk
Telefon
27 22 33 22
Knowledge Cube A/S
Navn
Amir Mirzay Chirazi
Title
CCO
Email
amc@knowledgecube.net
Telefon
26 20 07 20
Progressive A/S
Navn
Jesper Larsen
Title
CEO
Email
ski@progressive.dk
Telefon
25 44 63 78
Elbek & Vejrup A/S
Navn
Lotte Jensen
Title
Teamleder
Email
loj@elbek-vejrup.dk
Telefon
70 20 20 86
EG A/S
Navn
Per Mouritsen
Title
Salgsdirektør
Email
permo@eg.dk
Telefon
72 20 77 05
PeopleNet A/S
Navn
Claus Friis Pedersen
Title
CEO
Email
cfp@peoplenet.dk
Telefon
70 21 44 45
Atkins Danmark A/S
Navn
Johan Hartnack
Title
Afdelingschef
Email
johan.hartnack@atkinsglobal.com
Telefon
52 51 93 57
Formpipe Software A/S
Navn
Kim Sørensen
Title
Salgsdirektør
Email
kim.soerensen@formpipe.com
Telefon
33 25 65 55
Vision Management A/S
Navn
Kristina Zeemann
Title
CEO
Email
kze@vision-management.dk
Telefon
22 69 42 02
Capgemini Danmark A/S
Navn
Henrik Fugmann
Title
Sector Lead, Public
Email
henrik.fugmann@capgemini.com
Telefon
52 18 90 15
Atea A/S
Navn
Brian Borella Wulf
Title
Senior Vice President, Public
Email
ski.kc@atea.dk
Telefon
70 25 25 50
KMD A/S
Navn
Claus Fredsted
Title
Projektchef
Email
cfd@kmd.dk
Telefon
44 60 10 00
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
David Lange
Title
Salgsdirektør
Email
david.lange@dk.fujitsu.com
Telefon
27 13 35 75
Nine A/S
Navn
Michael Wätjen
Title
Direktør
Email
mwa@nine.dk
Telefon
41 88 23 88
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
Netcompany A/S
Navn
Jan Winther
Title
Partner
Email
jw@netcompany.com
Telefon
41 73 02 35
itelligence a/s
Navn
Søren Schledermann
Title
Sales Manager
Email
soren.schledermann@itelligence.dk
Telefon
25 43 88 33
Arosii A/S
Navn
Leon Olsen
Title
Projektleder
Email
leo@arosii.dk
Telefon
70 27 30 10
Berú ApS
Navn
Rasmus Rudolf
Title
Adm. direktør
Email
rasmus@beru.dk
Telefon
50 77 56 90
Commentor A/S
Navn
Lise Bach Vestergaard
Title
Sales Director - Public Sector
Email
lbv@commentor.dk
Telefon
22 23 65 92
Datagruppen MultiMed A/S
Navn
Claus Holm
Title
Salgschef
Email
ch@multimed.dk
Telefon
75 72 54 99
Eksponent ApS
Navn
Bo Juni
Title
Partner
Email
bo.juni@eksponent.com
Telefon
20 41 34 56
Inspari A/S
Navn
Heino Vigsø
Title
CCO
Email
heiv@inspari.dk
Telefon
70 24 56 55
Key2Know A/S
Navn
Christian Gausbo
Title
COO
Email
cga@key2know.dk
Telefon
21 39 00 02
KPS Consulting A/S
Navn
Claus Nielsen
Title
Partner
Email
claus.nielsen@kps.com
Telefon
30 78 45 81
NTI A/S
Navn
Vibeke Petersen
Title
Chefkonsulent
Email
vp@nti.dk
Telefon
44 35 07 15
Numeric ApS
Navn
Kaare Thyregod Madsen
Title
Managing Partner
Email
kaare.thyregod@numeric.dk
Telefon
41 42 15 68
QualiWare ApS
Navn
Kuno Brodersen
Title
CEO
Email
kuno.brodersen@qualiware.com
Telefon
45 47 07 00
Scott/Tiger A/S
Navn
Torben Bolvig
Title
Adm. direktør
Email
torben.bolvig@scott-tiger.dk
Telefon
45 46 03 01
TIMEmSYSTEM Aps
Navn
Jan Badura
Title
Direktør og partner
Email
salg@timemsystem.com
Telefon
43 75 55 60
SYSCO AS
Navn
Carsten B. Iversen
Title
Salgsdirektør
Email
cbi@basecare.dk
Telefon
70 27 05 52
Konsortiet Aety, Arbit, Bar-Tech, Nine Circle & Integrator
Navn
Søren Jacobsen
Title
CTO
Email
sej@aety.io
Telefon
51 95 05 15
AHOC-CONVISION
Navn
Ronny Post
Title
COO
Email
ronny.post@ahoc.dk
Telefon
70 26 77 62
Konsortiet European Dynamics
Navn
Jan Telling
Title
Senior Consultant
Email
ibd-nordic@eurodyn.com
Telefon
40 76 29 70
@INVIXO-VENZO
Navn
Søren Lærkedal
Title
CFO
Email
invixo-venzo@invixo.com
Telefon
40 20 30 27
Framework Digital
Navn
Christian Wendt
Title
Direktør
Email
cwe@frameworkcph.com
Telefon
70 23 33 73
Konsortiet Septima P/S og Magenta ApS
Navn
Bo Overgaard
Title
Direktør
Email
bo@septima.dk
Telefon
91 32 69 40
Konsortiet Umano & ITAGIL
Navn
Filip von Spreckelsen
Title
Senior Production Manager & Consultant
Email
filip@umano.dk
Telefon
35 37 08 76
Viking Software A/S (konsortium)
Navn
Karin Brønserud
Title
Business Developer
Email
karin@vikingsoftware.com
Telefon
29 16 26 46
Balidea Consulting & Programming, SL
Navn
Anders Elfving
Title
Business Development Manager
Email
anders.elfving@balidea.com
Telefon
21 97 41 63
Max Manus A/S
Navn
Lars Møller
Title
Sales Director - Denmark
Email
lars.moller@maxmanus.com
Telefon
70 10 55 10
Delegate A/S
Navn
Peter Østergaard
Title
Adm. Direktør
Email
poe@delegate.dk
Telefon
20 58 88 38
Peytz & Co. A/S
Navn
Svend Jensen
Title
Kontaktdirektør
Email
sj@peytz.dk
Telefon
20 40 71 76
Visma Consulting A/S
Navn
Jeppe Peitersen
Title
Salgsdirektør
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Tieto Denmark A/S
Navn
Pelle Olsen
Title
Head of Sales Tieto Denmark
Email
pelle.olsen@tieto.com
Telefon
60 23 01 16
Systematic A/S
Navn
Dina Myrup Raabjerg
Title
Senior Manager Business Development
Email
dmr@systematic.com
Telefon
89 43 20 00
Orbicon A/S
Navn
Dan O. Kiilerich
Title
Salgschef
Email
doki@orbicon.dk
Telefon
51 83 51 80
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Udbudspostkasser

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Jesper Tüchsen
Title
Director
Email
jesper.tuechsen@pwc.com
Telefon
20 10 95 11
Ditmer a/s
Navn
Udbudspostkasse Ditmer
Title
Email
udbud@ditmer.dk
Telefon
87 34 44 54
Atos IT Solutions and Services A/S
Navn
Udbudspostkasse Atos IT Solutions and Services A/S
Title
Email
info.dk@atos.net
Telefon
43 31 14 00
Moment A/S
Navn
Morten Thomsen
Title
Konsulentchef
Email
mot@moment.dk
Telefon
33 48 22 27
Dwarf A/S
Navn
Udbudspostkasse Dwarf
Title
Email
kontakt@dwarf.dk
Telefon
38 16 00 00
Arcanic A/S
Navn
Søren Bjergø
Title
Direktør
Email
sorb@arcanic.dk
Telefon
45 25 74 50
Accobat A/S
Navn
Miniudbudpostkasse Accobat A/S
Title
Email
skiminiudbud@accobat.com
Telefon
32 11 10 90
Pentia A/S
Navn
Udbudspostkasse Pentia
Title
Email
sales@pentia.dk
Telefon
70 23 33 30
Globeteam A/S
Navn
Udbudspostkasse Globeteam A/S
Title
Partner
Email
ski@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
J.H. Schultz Information A/S
Navn
Udbudspostkasse Schultz
Title
Email
salg@schultz.dk
Telefon
72 28 28 27
Miracle A/S
Navn
Udbudspostkasse Miracle A/S
Title
Email
udbud@miracle.dk
Telefon
53 74 71 25
ProActive A/S
Navn
Udbudspostkasse ProActive
Title
Email
udbud@proactive.dk
Telefon
82 32 32 32
Knowledge Cube A/S
Navn
Udbudspostkasse Knowledge Cube
Title
Email
udbud@knowledgecube.net
Telefon
33 98 46 00
Progressive A/S
Navn
Jesper Larsen
Title
CEO
Email
ski@progressive.dk
Telefon
25 44 63 78
Elbek & Vejrup A/S
Navn
Udbudspostkasse Elbek & Vejrup
Title
Email
ev@elbek-vejrup.dk
Telefon
70 20 20 86
EG A/S
Navn
Udbudspostkasse EG A/S
Title
Email
udbud@eg.dk
Telefon
70 13 22 11
PeopleNet A/S
Navn
Udbudspostkasse PeopleNet
Title
Email
ski0218@peoplenet.dk
Telefon
70 21 44 45
Atkins Danmark A/S
Navn
Udbudspostkasse Atkins
Title
Email
info-dk@atkinsglobal.com
Telefon
52 51 90 00
Formpipe Software A/S
Navn
Udbudspostkasse Formpipe Software
Title
Email
udbud.dk@formpipe.com
Telefon
72 20 80 20
Vision Management A/S
Navn
Udbudspostkasse Vision Management
Title
Email
mail@vision-management.dk
Telefon
45 41 29 00
Capgemini Danmark A/S
Navn
Udbudspostkasse Capgemini Danmark A/S
Title
Email
udbud.dk@capgemini.com
Telefon
39 77 88 00
Atea A/S
Navn
Udbudspostkasse Atea
Title
Email
ski.kc@atea.dk
Telefon
70 25 25 50
KMD A/S
Navn
Udbudspostkasse KMD
Title
Email
ski_kmd@kmd.dk
Telefon
44 60 10 00
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
Udbudspostkasse Fujitsu A/S
Title
Email
udbud@fujitsu.dk
Telefon
27 13 33 10
Nine A/S
Navn
Michael Wätjen
Title
Direktør
Email
mwa@nine.dk
Telefon
41 88 23 88
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
Netcompany A/S
Navn
Jan Winther
Title
Partner
Email
ski@netcompany.com
Telefon
70 13 14 40
itelligence a/s
Navn
Udbudspostkasse Itelligence
Title
Email
info@itelligence.dk
Telefon
70 22 21 66
Arosii A/S
Navn
Udbudspostkasse Arosii
Title
Email
ski@arosii.dk
Telefon
70 27 30 10
Berú ApS
Navn
Udbudspostkasse Berú
Title
Email
info@beru.dk
Telefon
61 69 97 96
Commentor A/S
Navn
Udbudspostkasse Commentor
Title
Email
udbud@commentor.dk
Telefon
70 22 96 31
Datagruppen MultiMed A/S
Navn
Udbudspostkasse
Title
Email
salg@multimed.dk
Telefon
75 72 54 99
Eksponent ApS
Navn
Udbudspostkasse Eksponent
Title
Email
salg@eksponent.com
Telefon
70 20 34 21
Inspari A/S
Navn
Miniudbudpostkasse Inspari
Title
Email
info@inspari.dk
Telefon
70 24 56 55
Key2Know A/S
Navn
Udbudspostkasse Key2Know
Title
Email
salg@key2know.dk
Telefon
70 20 04 64
KPS Consulting A/S
Navn
Udbudspostkasse KPS
Title
Email
salesdk@kps.com
Telefon
70 27 72 76
NTI A/S
Navn
Udbudspostkasse NTI
Title
Email
logistik@nti.dk
Telefon
70 10 14 00
Numeric ApS
Navn
Udbudspostkasse Numeric
Title
Email
SKI@numeric.dk
Telefon
41 42 15 68
QualiWare ApS
Navn
Udbudpostkasse Qualiware
Title
Email
ski@qualiware.com
Telefon
45 47 07 00
Scott/Tiger A/S
Navn
Udbudspostkasse Scott/Tiger
Title
Email
info@scott-tiger.dk
Telefon
45 46 03 00
TIMEmSYSTEM Aps
Navn
Jan Badura
Title
Direktør og partner
Email
admin@timemsystem.com
Telefon
43 75 55 60
SYSCO AS
Navn
Kristina Falmer
Title
Økonomi og administrasjonsansvarlig
Email
klf@basecare.dk
Telefon
70 27 05 52
Konsortiet Aety, Arbit, Bar-Tech, Nine Circle & Integrator
Navn
Udbudspostkasse
Title
Email
0218@aety.io
Telefon
51 95 05 15
AHOC-CONVISION
Navn
Udbudspostkasse
Title
Email
request@ahoc.dk
Telefon
70 26 77 62
Konsortiet European Dynamics
Navn
Jan Telling
Title
Senior Consultant
Email
ibd-nordic@eurodyn.com
Telefon
40 76 29 70
@INVIXO-VENZO
Navn
Udbudspostkasse Invixo-Venzo
Title
Email
invixo-venzo@invixo.com
Telefon
40 20 30 27
Framework Digital
Navn
Udbudspostkasse
Title
Email
sales@frameworkcph.com
Telefon
70 23 33 73
Konsortiet Septima P/S og Magenta ApS
Navn
Udbudspostkasse Septima
Title
Email
ski-udbud@septima.dk
Telefon
72 30 06 72
Konsortiet Umano & ITAGIL
Navn
Udbudspostkasse Umano
Title
Email
kontakt@umano.dk
Telefon
35 37 08 76
Viking Software A/S (konsortium)
Navn
Karin Brønserud
Title
Business Developer
Email
karin@vikingsoftware.com
Telefon
29 16 26 46
Balidea Consulting & Programming, SL
Navn
Anders Elfving
Title
Business Development Manager
Email
anders.elfving@balidea.com
Telefon
21 97 41 63
Max Manus A/S
Navn
Udbudspostkasse Max Manus
Title
Email
sales@maxmanus.com
Telefon
70 10 55 10
Delegate A/S
Navn
Udbudspostkasse Delegate
Title
Email
udbud@delegate.dk
Telefon
45 82 82 82
Peytz & Co. A/S
Navn
Udbudspostkasse Peytz & Co
Title
Email
ski@peytz.dk
Telefon
72 20 01 01
Visma Consulting A/S
Navn
Udbudspostkasse Visma Consulting
Title
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Tieto Denmark A/S
Navn
Pelle Olsen
Title
Head of Sales Tieto Denmark
Email
pelle.olsen@tieto.com
Telefon
60 23 01 16
Systematic A/S
Navn
Udbudspostkasse Systematic
Title
Email
cls.bid.managment@systematic.com
Telefon
89 43 20 00
Orbicon A/S
Navn
Udbudspostkasse Orbicon
Title
Email
info@orbicon.dk
Telefon
44 85 86 87
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Kontakt SKI