02.17 It-konsulenter

Udførende konsulenter indenfor it-ydelser
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
12. december 2017
Udløbsdato
11. december 2020
Forlængelse
Option nr. 2 på 12 måneder

​Med rammeaftale 02.17 It-konsulenter kan du nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

I denne sammenhæng defineres ”it-konsulenter” som udførende konsulenter til konkrete opgaver i dit it-miljø - enten i forhold til driften af dit miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen giver dig mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

På aftalen har leverandørerne budt ind med meget konkurrencedygtige priser, som sammen med den indbyggede rabatmodel sikrer god økonomi. Priserne er differentieret i ydelseskategorier, således at timeprisen for fx projektledere, infrastrukturkonsulenter og udviklere hver især rammer det rigtige niveau.

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

  7. Projekt- og programledelse
  8. Databehandling
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance
9. Softwarelicenser

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog, at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i ydelsesbeskrivelserne (rammeaftalens bilag F.1). Her fremgår også leverandørernes kompetencer inden for de forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.

SKI fremrykker genudbuddet af 02.17 It-konsulenter

På baggrund af en ny juridisk vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI besluttet at fremrykke genudbuddet af 02.17 It-konsulenter. Sortiment

SKI-KATALOGET

​Sortimentet omfatter timepriser på it-konsulenter inden for de anførte ydelsesområder på henholdsvis:

 • Juniorkonsulent
 • Konsulent
 • Seniorkonsulent/specialist
 • Chefkonsulent/partner

​Sortimentet omfatter timepriser på it-konsulenter inden for de anførte ydelsesområder på henholdsvis:

 • Juniorkonsulent
 • Konsulent
 • Seniorkonsulent/specialist
 • Chefkonsulent/partner

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de kompetencer og erfaringer, metoder og værktøjer samt sektorindsigt og -viden, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Du vælger din leverandør ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:

 • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 50 %
 • Pris: 50 %

Når du skal gennemføre dit køb på aftalen, kan du benytte SKI’s online tildelingsværktøj. Når du er logget ind, kan du gå direkte til tildelingsværktøjet her eller ved at trykke på knappen ”tildel” til højre i denne sektion.

Du kan læse mere om retningslinjerne for direkte tildeling i rammeaftalens bilag B, som du finder i zip-filen "Leveringsaftale, inkl dokumenter' under ”aftaledokumenter” på denne side. Her finder du også et tildelingsværktøj i en Excel-fil, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Databehandleraftale

Såfremt der ikke benyttes egne databehandleraftale, er det muligt at finde nyeste databehandleraftaler på følgende hjemmesider

Kommuner
 • For anvendelse af databehandleraftale, henvises der til KOMBIT Videncenter, der er blevet en del af et fælles KL/KOMBIT Videncenter for Digitalisering og Teknologi, hvorfor Videncentrets indhold på kombit.dk er blevet flyttet til den nye hjemmeside.
Stat

Lær at tildele på under fire minutter
I videoen herunder bliver du taget igennem alle trinnene i en tildeling på 02.17 It-konsulenter med SKI's nye digitale tildelingsværktøj.

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de kompetencer og erfaringer, metoder og værktøjer samt sektorindsigt og -viden, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Du vælger din leverandør ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:

 • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 50 %
 • Pris: 50 %

Når du skal gennemføre dit køb på aftalen, kan du benytte SKI’s online tildelingsværktøj. Når du er logget ind, kan du gå direkte til tildelingsværktøjet her eller ved at trykke på knappen ”tildel” til højre i denne sektion.

Du kan læse mere om retningslinjerne for direkte tildeling i rammeaftalens bilag B, som du finder i zip-filen "Leveringsaftale, inkl dokumenter' under ”aftaledokumenter” på denne side. Her finder du også et tildelingsværktøj i en Excel-fil, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Databehandleraftale

Såfremt der ikke benyttes egne databehandleraftale, er det muligt at finde nyeste databehandleraftaler på følgende hjemmesider

Kommuner
 • For anvendelse af databehandleraftale, henvises der til KOMBIT Videncenter, der er blevet en del af et fælles KL/KOMBIT Videncenter for Digitalisering og Teknologi, hvorfor Videncentrets indhold på kombit.dk er blevet flyttet til den nye hjemmeside.
Stat

Lær at tildele på under fire minutter
I videoen herunder bliver du taget igennem alle trinnene i en tildeling på 02.17 It-konsulenter med SKI's nye digitale tildelingsværktøj.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Under ”aftaledokumenter” nederst på siden finder du en oversigt over alle konsortiedeltagere og støttende virksomheder på aftalen.

Leverandører

Kontraktansvarlige

ProData Consult A/S
Navn
Jan Wolff
Title
CCO
Email
jws@prodata.dk
Telefon
88 83 26 45
Right People Group Aps
Navn
Martin Taylor
Title
Partner
Email
mst@rightpeople.dk
Telefon
70 20 89 86
Knowledge Cube A/S
Navn
Amir Mirzay Chirazi
Title
CCO
Email
amc@knowledgecube.net
Telefon
26 20 07 20
DXC Technology Danmark A/S
Navn
Jan Pedersen
Title
Business Analyst
Email
jpedersen2@csc.com
Telefon
29 23 53 39
Capgemini Danmark A/S
Navn
Per Kragh-Jacobsen
Title
Business Risk Manager
Email
per.kragh-jakobsen@capgemini.com
Telefon
70 11 22 00
Atea A/S
Navn
Susan Uhrenholt
Title
Contract Manager
Email
ski0217@atea.dk
Telefon
30 78 14 84
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
Jesper Fløystrup
Title
Salgsdirektør
Email
jesper.floeystrup@dk.fujitsu.com
Telefon
44 89 44 89
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
4VCRF-konsulenterne
Navn
Lars Rechter
Title
Group CEO
Email
4vcrf-konsulenterne@venzo.com
Telefon
29 12 51 25
Netcompany-Implement
Navn
Jan Winther
Title
Partner
Email
jw@netcompany.com
Telefon
41 73 02 35
ProActive - ChangeGroup
Navn
Gorm Priem
Title
Partner
Email
ski0217@proactive.dk
Telefon
27 22 33 22
7N A/S
Navn
Lise Rylev
Title
Bid and Contract Manager
Email
liry@7n.com
Telefon
45 28 00 00
Visma Consulting A/S
Navn
Jeppe Peitersen
Title
Salgsdirektør
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Systematic A/S
Navn
Flemming Bent Thomsen
Title
Group Senior Vice President
Email
cls.bid.managment@systematic.com
Telefon
89 43 20 00

Salgsansvarlige

ProData Consult A/S
Navn
Jan Wolff
Title
CCO
Email
jws@prodata.dk
Telefon
88 83 26 45
Right People Group Aps
Navn
Martin Taylor
Title
Partner
Email
mst@rightpeople.dk
Telefon
70 20 89 86
Knowledge Cube A/S
Navn
Amir Mirzay Chirazi
Title
CCO
Email
amc@knowledgecube.net
Telefon
26 20 07 20
DXC Technology Danmark A/S
Navn
Jan Pedersen
Title
Business Analyst
Email
jpedersen2@csc.com
Telefon
29 23 53 39
Capgemini Danmark A/S
Navn
Henrik Fugmann
Title
Sector Lead, Public
Email
henrik.fugmann@capgemini.com
Telefon
52 18 90 15
Atea A/S
Navn
Kristian Kossmann
Title
Manager
Email
ski0217@atea.dk
Telefon
30 78 12 59
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
David Lange
Title
Salgsdirektør
Email
david.lange@dk.fujitsu.com
Telefon
27 13 35 75
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
4VCRF-konsulenterne
Navn
Lars Rechter
Title
Group CEO
Email
4vcrf-konsulenterne@venzo.com
Telefon
29 12 51 25
Netcompany-Implement
Navn
Jan Winther
Title
Partner
Email
jw@netcompany.com
Telefon
41 73 02 35
ProActive - ChangeGroup
Navn
Gorm Priem
Title
Partner
Email
ski0217@proactive.dk
Telefon
27 22 33 22
7N A/S
Navn
Lise Rylev
Title
Bid and Contract Manager
Email
liry@7n.com
Telefon
45 28 00 00
Visma Consulting A/S
Navn
Jeppe Peitersen
Title
Salgsdirektør
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Systematic A/S
Navn
Dina Myrup Raabjerg
Title
Senior Manager Business Development
Email
cls.bid.management@systematic.com
Telefon
89 43 20 00

Udbudspostkasser

ProData Consult A/S
Navn
Udbudspostkasse ProData Consult
Title
Email
ski@prodata.dk
Telefon
43 43 11 71
Right People Group Aps
Navn
-
Title
Email
info@rightpeople.dk
Telefon
70 20 89 86
Knowledge Cube A/S
Navn
Udbudspostkasse Knowledge Cube
Title
Email
udbud@knowledgecube.net
Telefon
33 98 46 00
DXC Technology Danmark A/S
Navn
Udbudspostkasse DXC Technology Danmark
Title
Email
ski@csc.com
Telefon
36 14 40 00
Capgemini Danmark A/S
Navn
-
Title
Email
udbud.dk@capgemini.com
Telefon
70 11 22 00
Atea A/S
Navn
Susan Uhrenholt
Title
Contract Manager
Email
ski0217@atea.dk
Telefon
30 78 14 84
CGI Danmark A/S
Navn
John Kjær
Title
Senior Bid Manager
Email
ski@cgi.com
Telefon
21 71 72 64
Fujitsu A/S
Navn
Udbudspostkasse Fujitsu A/S
Title
Email
udbud@fujitsu.dk
Telefon
27 13 33 10
IBM Danmark ApS
Navn
Peter Christensen
Title
Projektleder
Email
peterchr@dk.ibm.com
Telefon
28 80 90 33
4VCRF-konsulenterne
Navn
Udbudspostkasse 4VCRF-konsulenterne
Title
Email
4vcrf-konsulenterne@venzo.com
Telefon
33 11 00 85
Netcompany-Implement
Navn
Udbudspostkasse Netcompany-Implement
Title
Email
ski@netcompany.com
Telefon
70 13 14 40
ProActive - ChangeGroup
Navn
-
Title
Email
vendor@proactive.dk
Telefon
82 32 32 32
7N A/S
Navn
-
Title
Email
info.DK@7N.com
Telefon
45 28 00 00
Visma Consulting A/S
Navn
Udbudspostkasse Visma Consulting
Title
Email
udbud@visma.com
Telefon
31 44 92 50
Systematic A/S
Navn
Udbudspostkasse Systematic
Title
Email
cls.bid.managment@systematic.com
Telefon
89 43 20 00

Kontakt SKI