02.15 It-rådgivning

Rådgivning indenfor it-ydelser

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
20. april 2017
Udløbsdato
19. april 2021
Forlængelse
Ingen

Med rammeaftale 02.15 It-rådgivning kan du nemt købe konsulentbistand på timebasis til it-rådgivning i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af opgaver i forlængelse af rådgivningen.

Aftalen giver dig således mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-rådgivning gennem direkte tildeling.

I denne sammenhæng defineres ”it-rådgivning” som uvildig og objektiv sparring om en eller flere af de ydelsesområder, som du kan se nedenfor. Det betyder, at leverandøren er kundens sparringspartner, der bidrager med rådgivning og som yderligere kan levere udførende kompetencer, der følger af beslutninger truffet på baggrund af den modtagne rådgivning.

Aftalen er opdelt i 14 ydelsesområder, som er underopdelt i syv obligatoriske ydelsesområder og syv valgfrie ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder

 1. It-relaterede strategier
 2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 3. It-udbud
 4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 5. It-arkitektur
 6. It-governance
 7. Projekt- og programledelse

Valgfrie ydelsesområder

     8. Databehandling
     9. Softwarelicenser
    10. Infrastruktur og hardware
    11. Test
    12. Udvikling af ny funktionalitet
    13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
    14. It-systemdrift

Du finder en mere uddybende beskrivelse af ydelsesområdernes indhold i ydelsesbeskrivelserne (rammeaftalens bilag F). Her fremgår også leverandørernes kompetencer inden for de forskellige sektorer: Stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.

SKI fremrykker genudbuddet af 02.15 It-rådgivning

På baggrund af en ny juridisk vurdering fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI besluttet at fremrykke genudbuddet af 02.15 It-rådgivning. 


Sortiment

SKI-KATALOGET

​Sortimentet omfatter timepriser på it-rådgivning inden for de anførte ydelsesområder på henholdsvis:

 • Juniorkonsulent
 • Konsulent
 • Seniorkonsulent/specialist
 • Chefkonsulent/partner

​Sortimentet omfatter timepriser på it-rådgivning inden for de anførte ydelsesområder på henholdsvis:

 • Juniorkonsulent
 • Konsulent
 • Seniorkonsulent/specialist
 • Chefkonsulent/partner

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Du vælger din leverandør ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:

 • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 70 %
 • Pris: 30 %

Når du skal gennemføre dit køb på aftalen, kan du benytte SKI’s online tildelingsværktøj. Når du er logget ind, kan du gå direkte til tildelingsværktøjet her eller ved at trykke på knappen ”tildel” til højre i denne sektion. Under ”aftaledokumenter” på denne side finder du også et tildelingsværktøj i en Excel-fil, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Databehandleraftale

Såfremt der ikke benyttes egne databehandleraftale, er det muligt at finde nyeste databehandleraftaler på følgende hjemmesider

Kommuner
 • For anvendelse af databehandleraftale, henvises der til KOMBIT Videncenter, der er blevet en del af et fælles KL/KOMBIT Videncenter for Digitalisering og Teknologi, hvorfor Videncentrets indhold på kombit.dk er blevet flyttet til den nye hjemmeside.
Stat

Lær at tildele på fire minutter

I videoen herunder bliver du taget igennem alle trinnene i en tildeling på 02.15 It-rådgivning med SKI's nye digitale tildelingsværktøj.

 


Bodsbestemmelser

Du har i tilfælde af forsinkelse med leverancen eller med en bodsbelagt milepæl mulighed for at kræve en bod hos leverandøren.

Sådan finder du din leverandør

Når du skal købe på aftalen, skal du finde din leverandør ved direkte tildeling. I praksis betyder det, at du skal evaluere, hvem der vil være bedst til at løse din opgave ud fra en beskrivelse af de metoder, værktøjer og sektorindsigt, som leverandørerne bød ind med på rammeaftalen. Alle vilkår ligger fast, og prisen afregnes efter medgået tid.

Du vælger din leverandør ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Du skal bruge følgende kriterier og vægtning til din evaluering:

 • Kvalitet (metoder, værktøjer og sektorindsigt): 70 %
 • Pris: 30 %

Når du skal gennemføre dit køb på aftalen, kan du benytte SKI’s online tildelingsværktøj. Når du er logget ind, kan du gå direkte til tildelingsværktøjet her eller ved at trykke på knappen ”tildel” til højre i denne sektion. Under ”aftaledokumenter” på denne side finder du også et tildelingsværktøj i en Excel-fil, som du kan bruge, når du skal gennemføre dit køb.

Databehandleraftale

Såfremt der ikke benyttes egne databehandleraftale, er det muligt at finde nyeste databehandleraftaler på følgende hjemmesider

Kommuner
 • For anvendelse af databehandleraftale, henvises der til KOMBIT Videncenter, der er blevet en del af et fælles KL/KOMBIT Videncenter for Digitalisering og Teknologi, hvorfor Videncentrets indhold på kombit.dk er blevet flyttet til den nye hjemmeside.
Stat

Lær at tildele på fire minutter

I videoen herunder bliver du taget igennem alle trinnene i en tildeling på 02.15 It-rådgivning med SKI's nye digitale tildelingsværktøj.

 


Bodsbestemmelser

Du har i tilfælde af forsinkelse med leverancen eller med en bodsbelagt milepæl mulighed for at kræve en bod hos leverandøren.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Leverandører

​Knapperne nedenfor bruges til filtrering af visningen af kontakter. ”Salgsansvarlig” er ansvarlig for salget til dig som kunde. ”Kontraktansvarlig” er ansvarlig for det kontraktmæssige forhold mellem SKI og leverandøren.

Under ”aftaledokumenter” nederst på siden finder du en oversigt over alle konsortiedeltagere og støttende virksomheder på aftalen. 

Leverandører

Kontraktansvarlige

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Christian Klibo
Title
Partner
Email
christian.klibo@pwc.com
Telefon
40 41 95 20
Globeteam A/S
Navn
Kristian Lykke
Title
Partner
Email
krl@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
Accenture A/S
Navn
Claus Bo Mikkelsen
Title
Direktør
Email
Claus.Bo.Mikkelsen@accenture.com
Telefon
25 28 82 44
Capgemini Danmark A/S
Navn
Per Kragh-Jacobsen
Title
Business Risk Manager
Email
per.kragh-jakobsen@capgemini.com
Telefon
70 11 22 00
KPMG P/S
Navn
Anders Stensgaard
Title
Director
Email
astensgaard@kpmg.com
Telefon
52 15 01 55
A-2 / Systematic (konsortium)
Navn
Lars Rasmussen
Title
Partner
Email
lars.rasmussen@a-2.dk
Telefon
39 40 41 00
Implement-Netcompany (konsortium)
Navn
Philip Schwalm
Title
Partner
Email
psc@implement.dk
Telefon
30 85 80 39
Peak-TrustWorks (konsortium)
Navn
Patrick Sorrentino
Title
Adm. direktør
Email
ps@peakconsulting.dk
Telefon
35 26 28 80
Rambøll Management Consulting A/S
Navn
Erik Møberg
Title
Senior Director
Email
em@r-m.com
Telefon
51 61 79 74
PA Consulting Group A/S
Navn
Søren Lehn
Title
Partner
Email
soren.lehn@paconsulting.com
Telefon
39 25 50 00
Devoteam Management Consulting A/S
Navn
Poul Henning Christensen
Title
Chief Operations Officer
Email
poul.henning.christensen@devoteam.com
Telefon
24 28 07 45
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Salgsansvarlige

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Christian Klibo
Title
Partner
Email
christian.klibo@pwc.com
Telefon
40 41 95 20
Globeteam A/S
Navn
Kristian Lykke
Title
Partner
Email
krl@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
Accenture A/S
Navn
Claus Bo Mikkelsen
Title
Direktør
Email
Claus.Bo.Mikkelsen@accenture.com
Telefon
25 28 82 44
Capgemini Danmark A/S
Navn
Henrik Fugmann
Title
Sector Lead, Public
Email
henrik.fugmann@capgemini.com
Telefon
52 18 90 15
KPMG P/S
Navn
Anders Stensgaard
Title
Director
Email
astensgaard@kpmg.com
Telefon
52 15 01 55
A-2 / Systematic (konsortium)
Navn
Lars Rasmussen
Title
Partner
Email
lars.rasmussen@a-2.dk
Telefon
39 40 41 00
Implement-Netcompany (konsortium)
Navn
Philip Schwalm
Title
Partner
Email
psc@implement.dk
Telefon
30 85 80 39
Peak-TrustWorks (konsortium)
Navn
Patrick Sorrentino
Title
Adm. direktør
Email
ps@peakconsulting.dk
Telefon
35 26 28 80
Rambøll Management Consulting A/S
Navn
Erik Møberg
Title
Senior Director
Email
em@r-m.com
Telefon
51 61 79 74
PA Consulting Group A/S
Navn
Søren Lehn
Title
Partner
Email
soren.lehn@paconsulting.com
Telefon
39 25 50 00
Devoteam Management Consulting A/S
Navn
Per Gulløv Lundh Eeg
Title
Senior Partner
Email
per.eeg@devoteam.com
Telefon
40 11 66 61
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Udbudspostkasser

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Navn
Christian Klibo
Title
Partner
Email
christian.klibo@pwc.com
Telefon
40 41 95 20
Globeteam A/S
Navn
Udbudspostkasse Globeteam A/S
Title
Partner
Email
ski@globeteam.com
Telefon
70 26 29 70
Accenture A/S
Navn
Claus Bo Mikkelsen
Title
Direktør
Email
Claus.Bo.Mikkelsen@accenture.com
Telefon
25 28 82 44
Capgemini Danmark A/S
Navn
Henrik Fugmann
Title
Client Director
Email
udbud.dk@capgemini.com
Telefon
52 18 90 15
KPMG P/S
Navn
Anders Stensgaard
Title
Director
Email
astensgaard@kpmg.com
Telefon
52 15 01 55
A-2 / Systematic (konsortium)
Navn
Lars Rasmussen
Title
Partner
Email
lars.rasmussen@a-2.dk
Telefon
39 40 41 00
Implement-Netcompany (konsortium)
Navn
-
Title
Email
tender@implement.dk
Telefon
45 86 79 00
Peak-TrustWorks (konsortium)
Navn
Udbudspostkasse Peak-TrustWorks
Title
Email
ski-udbud@peakconsulting.dk
Telefon
35 26 28 80
Rambøll Management Consulting A/S
Navn
Udbudspostkasse Rambøll Management Consulting
Title
Email
consulting@ramboll.com
Telefon
51 61 10 00
PA Consulting Group A/S
Navn
Søren Lehn
Title
Partner
Email
soren.lehn@paconsulting.com
Telefon
39 25 50 00
Devoteam Management Consulting A/S
Navn
Udbudspostkasse Devoteam
Title
Email
udbud.dk@devoteam.com
Telefon
20 45 07 00
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Navn
Allan Kirk
Title
Partner
Email
akirk@deloitte.dk
Telefon
40 51 59 29

Kontakt SKI