02.08 Tele og data

Sortimentet på aftalen omfatter fastnet- og mobiltelefoni, mobilt bredbånd, telemetriløsninger, mobiltelefoner samt mobiltilbehør og teknisk bistand.
Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
12. juli 2017
Udløbsdato
11. juli 2021
Forlængelse
Ingen

​Aftalen dækker indkøbsbehovet hos såvel små som store kunder med priser på markedsniveau og er baseret på gældende markedsstandarder.

Den nye 02.08 aftale er på trods af normalisering til markedsniveau stadig attraktiv. Der er eksempelvis opnået høje rabatter på mobiltelefoner og tilbehør, som erfaringsmæssigt udgør minimum 50% af en kundes samlede telefoniomkostning. Jeg forventer, at priserne bliver endnu skarpere, såfremt man som kunde vælger muligheden for miniudbud, men selv uden miniudbud viser resultatet, at SKI’s teleaftaler stadig er i god grundform!"
       
                                                                                                                                         Benjamin Salamon, ekstern rådgiver

Udvalget af ydelser og produkter på aftalen afspejler den teknologiske udvikling i markedet. Det er samtidig gjort mere smidigt at tilføre nye mobiltelefoner på aftalen, når der kommer nye modeller. Abonnementstyperne er opdateret for at tilgodese behov for både data roaming-abonnementer og rent nationale abonnementer.

Aftalen afspejler den teknologiske udvikling i forhold til bl.a. WiFi Calling og VoLTE. Desuden er der taget højde for lovgivningsmæssige ændringer, herunder er den nye EU-forordning om data roaming indarbejdet i abonnementerne.

Endelig indeholder aftalen forbedrede aftalevilkår, herunder øgede krav til faktureringsforholdene.

Brug af aftalen

Aftalen indeholder to delaftaler:

 • Delaftale 1: Fastnet og mobiltelefoni, data samt telefoner
  Levering af tele- og dataydelser gennem både fastnet og mobilnet
 • Delaftale 2: Mobiltelefoni, data samt telefoner
  Levering af tele- og dataydelser udelukkende gennem mobilnet.

Der er to leverandører på aftalen:

 1. Telenor
 2. TDC

Du skal som udgangspunkt bruge Telenor som leverandør af telefoniydelserne. Såfremt du har skifteaktiviteter der er relateret til implementeringen af aftalen, skal du gennemføre et miniudbud på det samlede engagement. Både Telenor og TDC afgiver tilbud ved miniudbud. Ved miniudbud af det samlede engagement prissætter leverandørerne disse skifteaktiviteter sammen med de ydelser, du ønsker at bestille. På baggrund heraf, skal du identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige det tilbud, der indeholder den laveste pris.

Hvis det samlede behov for tele- og dataydelser ikke kan dækkes under leveringsaftalen, og problemet angår ”dækning” over mobilnettet, kan du benytte delaftale 2 til at dække det resterende behov for tele- og dataydelser. Det gør du ved at tildele en sekundær leveringsaftale gennem et miniudbud. Her kommer begge leverandører ligeledes i spil.

Denne mulighed kan du bruge uanset, om du er kunde på delaftale 1 eller delaftale 2.

Kontakt til Telenor

 • Institutioner med 1-50 ansatte bedes kontakte Lise Larsen på telefon 60 50 33 35 eller mail lila@telenor.dk
 • Institutioner med over 50 ansatte bedes kontakte Ole Aas Borggaard på telefon 60 50 60 02 eller mail oab@telenor.dk

Kontakt til TDC

Anette Steffensen på telefon 20 44 01 37 eller mail anrasm@tdc.dk

For at gøre det nemmere for dig at bruge aftalen, kan du med fordel benytte e-kataloger til bestilling af telefoner hos leverandøren.

Alle aftalens bilag findes under fanen "Aftaledokumenter".

Værd at vide ved brug af aftalen

Rammeaftalen løber 2 år og kan forlænges to gange af 12 måneder.

Bodsbestemmelser
Leverandøren kan ifalde bod ved forskellige forhold vedr. rapportering, opdatering af webshop og e-katalog, sortiment og regulering af priser.

Aftalen indeholder to delaftaler:

 • Delaftale 1: Fastnet og mobiltelefoni, data samt telefoner
  Levering af tele- og dataydelser gennem både fastnet og mobilnet
 • Delaftale 2: Mobiltelefoni, data samt telefoner
  Levering af tele- og dataydelser udelukkende gennem mobilnet.

Der er to leverandører på aftalen:

 1. Telenor
 2. TDC

Du skal som udgangspunkt bruge Telenor som leverandør af telefoniydelserne. Såfremt du har skifteaktiviteter der er relateret til implementeringen af aftalen, skal du gennemføre et miniudbud på det samlede engagement. Både Telenor og TDC afgiver tilbud ved miniudbud. Ved miniudbud af det samlede engagement prissætter leverandørerne disse skifteaktiviteter sammen med de ydelser, du ønsker at bestille. På baggrund heraf, skal du identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige det tilbud, der indeholder den laveste pris.

Hvis det samlede behov for tele- og dataydelser ikke kan dækkes under leveringsaftalen, og problemet angår ”dækning” over mobilnettet, kan du benytte delaftale 2 til at dække det resterende behov for tele- og dataydelser. Det gør du ved at tildele en sekundær leveringsaftale gennem et miniudbud. Her kommer begge leverandører ligeledes i spil.

Denne mulighed kan du bruge uanset, om du er kunde på delaftale 1 eller delaftale 2.

Kontakt til Telenor

 • Institutioner med 1-50 ansatte bedes kontakte Lise Larsen på telefon 60 50 33 35 eller mail lila@telenor.dk
 • Institutioner med over 50 ansatte bedes kontakte Ole Aas Borggaard på telefon 60 50 60 02 eller mail oab@telenor.dk

Kontakt til TDC

Anette Steffensen på telefon 20 44 01 37 eller mail anrasm@tdc.dk

For at gøre det nemmere for dig at bruge aftalen, kan du med fordel benytte e-kataloger til bestilling af telefoner hos leverandøren.

Alle aftalens bilag findes under fanen "Aftaledokumenter".

Værd at vide ved brug af aftalen

Rammeaftalen løber 2 år og kan forlænges to gange af 12 måneder.

Bodsbestemmelser
Leverandøren kan ifalde bod ved forskellige forhold vedr. rapportering, opdatering af webshop og e-katalog, sortiment og regulering af priser.

Hvilke CSR-krav stiller vi

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Specifikke krav

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på aftalen, og det sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle produkter. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

Kontakt SKI