02.06 Standard software

Standard softwareprodukter kompatibelt med henholdsvis IBM, Microsoft, SAP og SAS software

Type
Frivillig aftale
Status
I drift
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
28. marts 2017
Udløbsdato
27. marts 2021
Forlængelse
Ingen

Med rammeaftalen kan du købe standard softwareprodukter, som er kompatible med dit eksisterende software inden for fire softwarekategorier. Dermed kan nyt standard software indgå i dit it-miljø uden væsentlige tilpasninger, integrationer og lignende.

Tilknyttede ydelser som fx vedligehold, service, support og it-kurser indgår også som en del af de tilbudte leverancer.

Rammeaftalen består af fire delaftaler, opdelt ud fra softwarens kompatibilitet:

  • Delaftale 1: Standard software kompatibelt med IBM-software
  • Delaftale 2: Standard software kompatibelt med Microsoft-software
  • Delaftale 3: Standard software kompatibelt med SAP-software
  • Delaftale 4: Standard software kompatibelt med SAS-software

Brug af aftalen

​Når du vil købe ind på rammeaftalen, skal du gennemføre et miniudbud blandt de leverandører, der er på den relevante delaftale. Tildeling skal ske ved miniudbud på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Derved genåbnes konkurrencen mellem leverandørerne.

Vi anbefaler, at du læser SKI’s vejledning i tildeling grundigt, inden du udarbejder dit miniudbudsmateriale, da denne indeholder væsentlige og relevante informationer om anvendelse af dine tildelingskriterier. Du kan finde vejledningen under fanen "Aftaledokumenter" under den enkelte delaftales side.

Du finder desuden en detaljeret beskrivelse af proceduren for miniudbud i rammeaftalens ”Bilag B -Retningslinjer for miniudbud”, som ligger i zip-filen "Tildelingskit, Miniudbud" under fanen "Aftaledokumenter".

​Når du vil købe ind på rammeaftalen, skal du gennemføre et miniudbud blandt de leverandører, der er på den relevante delaftale. Tildeling skal ske ved miniudbud på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Derved genåbnes konkurrencen mellem leverandørerne.

Vi anbefaler, at du læser SKI’s vejledning i tildeling grundigt, inden du udarbejder dit miniudbudsmateriale, da denne indeholder væsentlige og relevante informationer om anvendelse af dine tildelingskriterier. Du kan finde vejledningen under fanen "Aftaledokumenter" under den enkelte delaftales side.

Du finder desuden en detaljeret beskrivelse af proceduren for miniudbud i rammeaftalens ”Bilag B -Retningslinjer for miniudbud”, som ligger i zip-filen "Tildelingskit, Miniudbud" under fanen "Aftaledokumenter".

Hvilke CSR-krav stiller vi

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

​På aftalen er leverandøren/leverandørerne forpligtet til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som de er formuleret i FN’s Global Compact.

For at forhindre social dumping indeholder denne aftale en arbejdsklausul. Arbejdsklausulen sikrer, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på rammeaftalens udførelse og opfyldelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder ved overenskomster inden for det fag eller den industri, som arbejdet vedrører. Dermed bidrager aftalen til FN’s verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

SKI’s ambitiøse niveau for bæredygtighed på tværs af indkøbsaftaler har generelt set en positiv indvirkning på leverandørernes politikker og afsætning af grønne produkter. Derfor bidrager SKI’s aftaler til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.6, 12.7 og 12.8). SKI er samtidig et rådgivningscenter og fungerer som sparringspartner inden for bæredygtige indkøb. Det bidrager til FN’s verdensmål 17: Partnerskaber for handling (delmål 17.15, 17.16 og 17.17).

Kontakt SKI