Velkommen til SKI

Vi laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. Når vi løfter i flok, opnår vi større besparelser og bedre betingelser.

Nyheder

Indkøb af el-varer – er du obs på reglerne?
06. august 2019

Batterier samt elektriske og elektroniske produkter er omfattet af producentansvar. Det betyder, at producenter og importører skal være registreret i DPA-registret og sikre mærkning af produkterne. Som indkøber har du dog også et ansvar.

Sammen med kommunerne kvalitetstester SKI genbrugshjælpemidler
12. juli 2019

I slutningen af året skal visitatorer, depotmedarbejdere, sagsbehandlende terapeuter og ergoterapeuter teste genbrugshjælpemidler for at sikre god kvalitet på den kommende SKI-aftale om genbrugshjælpemidler.

Arrangementer

20 august

Dine erfaringer med aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler er i fokus, når vi inviterer til erfamøde i København og i...

21 august

Når SKI holder opstartsmøde på den forpligtende aftale 50.90 Fødevarer, bliver du klædt på til at bruge aftalen i din or...

Kommende aftaler

SaaSløsninger som udvikles, ejes og driftes af leverandøren.

Multifunktionsprintere, små og store printere, software og follow-me løsning samt øvrige services og produkter

Se, hvordan SKI hjalp

To skridt til et nyt lønsystem

Med et solidt forarbejde og et pennestrøg på en SKI-aftale har Herning Kommune erhvervet værktøjerne til at toptune kommunens administration på lønområdet. To skridt har sikret, at kommunen har fundet en løsning, som dækker alle deres behov.

Kundeservice

SKI kundeservice

SKI kundeservice

T . 33 42 70 00

Kundeteam (KLS)

Mickey Abben Johansen

Mickey Abben Johansen

Kundechef

E - maj@ski.dk

T . 40 23 41 17

Bjarne Jørgensen

Bjarne Jørgensen

Markedschef

E - bjj@ski.dk

T . 51 14 33 17